Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Zatwierdzenie Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2015 rok

Dodano: 26.06.2015

Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 24 czerwca 2015 r. uchwałą Nr 1100/45 /V/2015 zatwierdził Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2015 rok.Zgodnie z jego treścią, do końca bieżącego roku przewiduje się otwarcie sześćdziesięciu naborów w trybie konkursowym oraz sześciu naborów w trybie pozakonkursowym.

Logotypu EU