Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

270 mln zł na projekty przeciwdziałające niskiej emisji!

Dodano: 06.03.2019

Śląskie kontynuuje batalię o czyste powietrze. Tym razem 3 nowe konkursy na projekty antysmogowe ogłosił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Dofinansowanie będzie można otrzymać z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ) na przedsięwzięcia, które przyczynią się do kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie województwa śląskiego.
Łączna kwota przeznaczona na dofinansowania w 3 konkursach wynosi 270 mln zł!

Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim

KONKURS NR POIS/1.7.1/4/2019

Termin składania wniosków: od 29 marca do 27 maja 2019 r.

Dostępne środki: 100 mln zł

Przedmiot konkursu: głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, samorządowe jednostki organizacyjne oraz przedsiębiorstwa realizujące zadania własne jednostek samorządu terytorialnego,
 • podmioty będące dostawcami usług energetycznych na rzecz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz jednostek samorządu terytorialnego,
 • porozumienia wspólnot mieszkaniowych z obszaru województwa śląskiego.

Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim

KONKURS NR POIS/1.7.2/4/2019

Termin składania wniosków: od 29 marca do 27 maja 2019 r.

Dostępne środki: 100 mln zł

Przedmiot konkursu: projekty wspierajace efektywną dystrybucję ciepła i chłodu w województwie śląskim.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • przedsiębiorcy,
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne,
 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami,
 • spółdzielnie mieszkaniowe.

Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w województwie śląskim

KONKURS NR POIS/1.7.3/3/2019

Termin składania wniosków: od 29 marca do 27 maja 2019 r.

Dostępne środki: 70 mln zł

Przedmiot konkursu: projekty promujące wykorzystywanie wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • przedsiębiorcy,
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne,
 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami,
 • spółdzielnie mieszkaniowe.

Szczegółowe informacje o konkursach znajdziesz na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Logotypu EU