Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Wyniki konkursu z poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Zachodniego

Dodano: 02.03.2021

24 lutego 2021 r. wybraliśmy do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-394/20 z poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Zachodniego.

Do dofinansowania na łączną kwotę ponad 4,9 mln zł wybrane zostały 2 projekty.

Wybrane do dofinansowania projekty dotyczą rewitalizacji w:

  • Rybniku – dzielnicy Niedobczyce,
  • Krzyżanowicach – budynku dawnej wozowni przy ruinach zamku.

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz imienna lista członków Komisji Oceny Projektów znajdują się w załącznikach.

Logotypu EU