Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinasowanie na 2018 r.

Dodano: 04.07.2018

26 czerwca 2018 r. zaktualizowany został Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie na 2018 rok.

Wprowadzono następujące zmiany:

  • dodano nowe nabory w ramach działania/poddziałania:– 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Zachodni (wrzesień 2018 r.),
    – 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, poddziałanie 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT Południowy (listopad 2018 r.),
  • usunięto nabór w ramach działania/poddziałania:- 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, poddziałanie 7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT Południowy,
  • przesunięto termin naboru z działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach z października 2018 r. na listopad 2018 r.,
  • zwiększono kwotę przeznaczoną na dofinansowanie w ramach naboru z działania 9.1 Aktywna integracja, poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych  RIT Północny z 520 000,00 zł (130 000,00 €) na 2 400 000,00 zł (600 000,00 €).

Aktualny harmonogram znajdziesz w dziale Zapoznaj się z prawem i dokumentami na stronie www.rpo.slaskie.pl.

 

 

Logotypu EU