Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Aktualizacja Instrukcji Wykonawczych IP RIT RPO WSL

Dodano: 06.04.2020

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 776/115/VI/2020 z dnia 01.04.2020 r. przyjął aktualizację Instrukcji Wykonawczych Instytucji Pośredniczącej RIT RPO WSL 2014-2020 – Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku.

Treść uchwały Zarząd Województwa Śląskiego wraz IW IP RIT RPO WSL poniżej.

Logotypu EU