Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania z poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Zachodniego

Dodano: 18.11.2019

6 listopada zaktualizowaliśmy listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-227/17 z poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Zachodniego.

Do dofinansowania na prawie 1,2 mln zł został wybrany projekt pn. „Przebudowa zdegradowanej hali poprzemysłowej na obszarze Huty Silesia wraz z dostosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych w celu likwidacji zdiagnozowanych problemów na terenie dzielnicy Paruszowiec-Piaski”

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania oraz imienna lista członków Komisji Oceny Projektów znajdują się w załącznikach poniżej oraz pod ogłoszeniem o naborze.

Logotypu EU