Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania z poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Zachodniego

Dodano: 05.02.2019

30 stycznia 2019 r. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-227/17 z poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Zachodniego.

Zmiana dotyczy rezygnacji z podpisania umowy wniosku o dofinansowanie nr WND-RPSL.10.03.02-24-0187/18.

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania znajduje się w załączniku poniżej.

Logotypu EU