Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Aktualizacja Opisu Funkcji i Procedur RPO WSL 2014-2020

Dodano: 18.02.2020

W dniu 12 lutego 2020 roku uchwałą nr 384/102/VI/2020, Zarząd Województwa Śląskiego przyjął aktualizację Opisu Funkcji i Procedur RPO WSL 2014-2020 v.7.

Aktualna wersja dokumentu znajduje się na stronie Programu w dziale: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Logotypu EU