Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Aktualizacja Opisu Funkcji i Procedur RPO WSL 2014-2020

Dodano: 03.10.2018

Informujemy, iż w dniu 2 października 2018 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uchwałą nr 2250/289/V/2018 aktualizację Opisu Funkcji i Procedur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

Zaktualizowany dokument zamieszczamy poniżej.

Logotypu EU