Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Aktualizacja regulaminu konkursu nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16

Dodano: 11.01.2018

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2708/232/V/2017 z dnia 19.12.2017 r. wprowadził zmiany do Regulaminu konkursu nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16 w ramach poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT.

Zmiana miała na celu rezygnację z zapisów, które są zbyt restrykcyjne i mogą stanowić istotne utrudnienia w realizacji projektów. Zaktualizowany regulamin dostępny jest na stronie ogłoszenia o naborze.

Wykaz zmian do regulaminu konkursu nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16

Logotypu EU