Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-072/16

Dodano: 27.07.2016

Informujemy, iż Zarząd Województwa Śląkiego dokonał aktualizacji Regulaminu konkursu nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-072/16 w ramach poddziałania 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa RIT Subregionu Zachodniego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zmiany dotyczą punktu “2.1.1 Ograniczenia i limity w realizacji projektów, w tym również szczególne warunki dostępu dla konkursu” regulaminu, w którym wprowadzono możliwość ubiegania się o dofinansowanie podmiotów, których projekty zlokalizowane będą w aglomeracjach zgłoszonych do V Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (V AKPOŚK).

Więcej na stronie rpo.slaskie.pl – TUTAJ.

Logotypu EU