Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Aktualizacja wyników konkursu z poddziałania 8.1.2. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT Subregionu Zachodniego

Dodano: 05.08.2019

31 lipca 2019 r. w wyniku zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie nr RPSL.08.01.02-IZ.01-24-284/18 z poddziałania 8.1.2. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT Subregionu Zachodniego do dofinansowania został wybrany dodatkowo 1 projekt.

Dofinansowanie na prawie 600 tysięcy zł otrzyma projekt pt. „W trosce o najmłodszych żorzan – zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3” złożony przez Fundację Caritas Katowice.

Aktualna lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie znajduje się w załączniku poniżej oraz pod ogłoszeniem o naborze.

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

Logotypu EU