Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Brak wniosków w konkursie z poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego

Dodano: 19.06.2018

Instytucja Organizująca Konkurs nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-248/18  w ramach poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego, informuje, że w ramach przedmiotowego konkursu nie wpłynął żaden wniosek.

Logotypu EU