Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Daj się wysłuchać – zabierz głos ws. projektu programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Dodano: 19.04.2022

21 kwietnia 2022 r. odbędzie się pierwsze z dwóch wysłuchań publicznych, podczas których Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wysłucha Waszych opinii na temat projektu programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (FE SL 2021-2027).

Wysłuchania publiczne ws. FE SL 2021-2027

Wysłuchania publiczne odbędą się w terminach 21 i 28 kwietnia 2022 r. online – na platformie do wideokonferencji MS TEAMS i w serwisie YouTube.

Wysłuchania publiczne są częścią trwających konsultacji społecznych programu FE SL 2021-2027, które mają na celu włączenie mieszkańców regionu w proces planowania środków unijnych przeznaczonych dla województwa śląskiego, w tym funduszy dedykowanych transformacji społeczno-gospodarczej.

Istota wysłuchania publicznego polega na bezpośrednim przekazaniu przez przedstawicielki i przedstawicieli społeczeństwa opinii na temat projektu programu regionalnego na lata 2021-2027 przedstawicielom administracji publicznej, którzy odpowiadają za ostateczny kształt opracowanych dokumentów, tj.:

  • projektu programu „Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027” wraz z Terytorialnym Planem Sprawiedliwej Transformacji dla Śląskiego 2030,
  • Prognozy oddziaływania na środowisko.

Jak wziąć udział?

Pierwsze wysłuchanie (21 kwietnia) skierowane jest do regionalnych przedstawicieli biznesu, nauki i samorządów, a drugie wysłuchanie (28 kwietnia) do organizacji pozarządowych (NGO), społecznych i obywatelskich. Jednakże w wysłuchaniu może wziąć udział każdy, kto chce się wypowiedzieć publicznie na temat projektu programu FE SL 2021-2027.

W wysłuchaniu można wziąć udział jako widz – bierny obserwator (zarówno na platformie MS TEAMS, jak i oglądając transmisję z wysłuchania w serwisie YouTube), lub mówca – zabierający głos w imieniu swoim lub podmiotu, który się reprezentuje.

Osoby zainteresowane zabraniem głosu podczas wysłuchania, powinny to zaznaczyć podczas wypełniania formularza rejestracyjnego na wysłuchanie. Liczba osób zabierających głos podczas wysłuchania jest ograniczona (maksymalnie 20), a w przypadku większej liczby chętnych, o tym kto będzie mógł zabrać głos zadecyduje kolejność zgłoszeń – pozostałe osoby prosimy o skorzystanie z formularza zgłaszania uwag i przesłanie go na adres: programowanie@slaskie.pl.

 

Więcej informacji:
https://rpo.slaskie.pl/czytaj/daj_sie_wysluchac_fe_dla_slaskiego_2021_2027

Logotypu EU