Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Decyzja w sprawie rezygnacji z realizacji projektów w oparciu o tryb „zaprojektuj i wybuduj”

Dodano: 29.07.2019

W celu sprawnej realizacji projektów w końcowym okresie wdrażania RPO WSL 2014-2020, od początku 2020 roku rezygnujemy z projektów w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

W konkursach, których nabór rozpocznie się po 1 stycznia 2020 roku obowiązkowym załącznikiem do dokumentacji aplikacyjnej będzie:

  • wyciąg z projektu budowlanego
    lub
  • wyciąg z dokumentacji technicznej projektu (projekty, dla których zgodnie z przepisami nie jest wymagane sporządzenie projektu budowlanego).

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o dofinansowanie są każdorazowo wskazywane w regulaminie konkursu.

Logotypu EU