Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Finansowanie

Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Zachodniego realizowane s膮 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego 2014 – 2020 przez Zwi膮zek Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku.

Na realizacj臋 zada艅 w formule RIT Subregionu Zachodniego zarezerwowano pul臋 ok. 105 mln euro, co stanowi ok. 3,13% ca艂ego Regionalnego Programu.

Projekty realizuj膮ce za艂o偶enia Strategii RIT zg艂aszane do obj臋cia wsp贸艂finansowaniem wybierane s膮 w otwartym trybie konkursowym. Ocena wniosk贸w o dofinansowanie projekt贸w sk艂ada si臋 z oceny formalnej i oceny merytorycznej przeprowadzanej przez Komisj臋 Oceny Projekt贸w. Beneficjent realizuje projekt na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej z Zarz膮dem Wojew贸dztwa 艢l膮skiego b膮d藕 Wojew贸dzkim Urz臋dem Pracy w Katowicach.

Do zada艅 Zwi膮zku RIT nale偶y wyb贸r projekt贸w do dofinansowania, kt贸re s膮 zgodne ze Strategi膮 RIT Subregionu Zachodniego. Zwi膮zek RIT nie odpowiada za nadz贸r nad projektami.

We wszystkich projektach wymagane jest, aby beneficjenci wnosili tzw. wk艂ad w艂asny do projekt贸w. Generalnie poziom dotacji wynosi 85%. Mo偶liwe jest uzyskanie dodatkowego wsparcia z bud偶etu pa艅stwa, co oznacza膰 mo偶e, 偶e ostatecznie wysoko艣膰 dofinansowania w projektach spo艂ecznych mo偶e wynie艣膰 nawet 95%.

Logotypu EU