Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Kolejna pula nabor贸w w ramach RIT Subregionu Zachodniego!

Dodano: 30.03.2018

Od 30 kwietnia br. mo偶na sk艂ada膰 wnioski na dzia艂ania zwi膮zane z rozwojem mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury us艂ug spo艂ecznych (nab贸r nr聽RPSL.10.02.02-IZ.01-24-244/18) oraz wsparciem szkolnictwa zawodowego (nab贸r nr聽RPSL.11.02.02-IZ.01-24-248/18) na terenie Subregionu Zachodniego.

10.2.2. Rozw贸j mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury us艂ug spo艂ecznych – RIT

Kto mo偶e otrzyma膰 dofinansowanie?
wszystkie podmioty, kt贸re spe艂niaj膮 kryteria okre艣lone w regulaminie konkursu.

Na co mo偶na otrzyma膰 dofinansowanie?

  1. Roboty budowlane (za wyj膮tkiem budowy nowych obiekt贸w) w zdegradowanych budynkach w celu adaptacji ich na mieszkania socjalne, wspomagane i chronione.
  2. Roboty budowlane (za wyj膮tkiem budowy nowych obiekt贸w) w zdegradowanych budynkach na potrzeby utworzenia centr贸w us艂ug spo艂eczno艣ciowych

Do kiedy trwa nab贸r?
28 czerwca 2018 r.

11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego 鈥 RIT

Kto mo偶e otrzyma膰 dofinansowanie?
wszystkie podmioty, kt贸re spe艂niaj膮 kryteria okre艣lone w regulaminie konkursu.

Na co mo偶na otrzyma膰 dofinansowanie?

  1. Poprawa jako艣ci edukacji w szko艂ach i plac贸wkach prowadz膮cych kszta艂cenie zawodowe we wsp贸艂pracy z otoczeniem, w szczeg贸lno艣ci z pracodawcami, poprzez: a) doskonalenie umiej臋tno艣ci i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktor贸w praktycznej nauki zawodu; b) podnoszenie umiej臋tno艣ci oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczni贸w i wzmacnianie ich zdolno艣ci do zatrudnienia; c) rozw贸j wsp贸艂pracy szk贸艂 lub plac贸wek prowadz膮cych kszta艂cenie zawodowe z ich otoczeniem spo艂eczno-gospodarczym; d) rozw贸j doradztwa edukacyjno-zawodowego.
  2. Realizacja dzia艂a艅 w zakresie stworzenia w szkole i plac贸wkach prowadz膮cych kszta艂cenie zawodowe warunk贸w kszta艂cenia zawodu, odzwierciedlaj膮cych naturalne warunki pracy.

Do kiedy trwa nab贸r wniosk贸w?
12 czerwca 2018 r.

Logotypu EU