Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Lista ocenionych projektów dla konkursu nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-150/17

Dodano: 03.11.2017

Informujemy, że 31 października 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę ocenionych projektów dla konkursu nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-150/17 przeprowadzonego w ramach poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Subregionu Zachodniego.

W ramach konkursu wyłoniono 5 projektów, które zostały pozytywnie ocenione i otrzymały rekomendację do dofinansowania na łączną kwotę niemal 3,5 mln zł.

Lista wybranych do dofinansowania projektów oraz imienna lista członków Komisji Oceny Projektów znajdują się w załącznikach poniżej:

Lista projektów wybranych do dofinansowania RPSL.09.02.02-IZ.01-24-150/17

Imienna lista członków Komisji Oceny Projektów

Źródło: rpo.slaskie.pl

Logotypu EU