Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Lista projekt贸w ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-036/15

Dodano: 27.04.2016

Instytucja Organizuj膮ca Konkurs informuje, 偶e Zarz膮d Wojew贸dztwa 艢l膮skiego zatwierdzi艂聽List臋 projekt贸w ocenionych i wybranych do dofinansowaniaw ramach konkursu nr聽RPSL.11.01.02-IZ.01-24-036/15dla聽 Dzia艂ania 11.1聽Ograniczenie przedwczesnego ko艅czenia nauki szkolnej oraz zapewnienie r贸wnego dost臋pu do dobrej jako艣ci edukacji elementarnej, kszta艂cenia podstawowego i 艣redniego,聽Poddzia艂ania 11.1.2聽Wzrost upowszechnienia wysokiej jako艣ci edukacji przedszkolnej 鈥 RIT聽Priorytetu聽XI Wzmocnienie potencja艂u edukacyjnego聽RPO WSL na lata 2014-2020.

Zarz膮d Wojew贸dztwa dokona艂 wyboru do dofinansowania 2 projekt贸w na 艂膮czn膮 kwot臋 dofinansowania聽525 997,01 z艂.

Instytucja Organizuj膮ca Konkurs przedstawia r贸wnie偶 sk艂ad Komisji Oceny Projekt贸w dokonuj膮cej oceny w ramach konkursu. Lista projekt贸w wybranych do dofinansowania oraz lista cz艂onk贸w Komisji Oceny Projekt贸w znajduje si臋 poni偶ej.

Lista projekt贸w wybranych do dofinansowania RPSL.11.01.02-IZ.01-24-036/15

Lista cz艂onk贸w Komisji Oceny Projekt贸w

Logotypu EU