Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Lista projekt贸w ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-052/16

Dodano: 13.07.2016

Informujemy, 偶e Zarz膮d Wojew贸dztwa 艢l膮skiego zatwierdzi艂聽List臋 projekt贸w ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr聽RPSL.11.02.02-IZ.01-24-052/16dla Dzia艂ania 11.2聽Dostosowanie oferty kszta艂cenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kszta艂cenie zawodowe uczni贸w,聽Poddzia艂ania 11.2.2聽Wsparcie szkolnictwa zawodowego 鈥 RIT Subregionu Zachodniego,聽Priorytetu聽XI Wzmocnienie potencja艂u edukacyjnego.

Zarz膮d Wojew贸dztwa wybra艂 do dofinansowania 3 projekty na 艂膮czn膮 kwot臋 dofinansowania wynosz膮ca ponad聽2聽miliony z艂otych.

Lista projekt贸w wybranych do dofinansowania oraz sk艂ad Komisji Oceny Projekt贸w dokonuj膮cej oceny w konkursie zosta艂a opublikowana na聽stronie og艂oszenia聽oraz w za艂膮czniku poni偶ej.

Lista projekt贸w wybranych do dofinansowania

Sk艂ad Komisji Oceny Projekt贸w

Logotypu EU