Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Lista projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-052/16

Dodano: 13.07.2016

Informujemy, że Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził Listę projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-052/16 dla Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego, Priorytetu XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.

Zarząd Województwa wybrał do dofinansowania 3 projekty na łączną kwotę dofinansowania wynosząca ponad 2 miliony złotych.

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz skład Komisji Oceny Projektów dokonującej oceny w konkursie została opublikowana na stronie ogłoszenia oraz w załączniku poniżej.

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Skład Komisji Oceny Projektów

Logotypu EU