Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach 7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT

Dodano: 02.03.2018

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 27.02.2018 r. listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-040/17, publikujemy listę wniosków. Biorąc pod uwagę dostępne środki w ramach konkursu, dofinansowania udzielono 2 projektom.

Lista wniosków, które otrzymały wymaganą liczbę punktów oraz Skład Komisji Oceny Projektów znajdują się poniżej oraz w ogłoszeniu o konkursie.

Lista wniosków, które otrzymały wymaganą liczbę punktów i zostały rekomendowane do dofinansowania

Skład Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-040/17

Logotypu EU