Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Lista wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej XII Infrastruktura edukacyjna

Dodano: 03.12.2015

Instytucja Zarządzająca opublikowała listę wniosków złożonych w konkursie o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej XII Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT Subregionu Zachodniego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, którą przedstawiamy poniżej.

Logotypu EU