Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu: RPSL.09.02.02-IZ.01-24-062/16

Dodano: 02.08.2016
Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia listę wniosków skierowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu: RPSL.09.02.02-IZ.01-24-062/16 dotyczących Poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Subregionu Zachodniego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Listę wniosków znajdą Państwo w załączniku.

Źródło: rpo.slaskie.pl

Logotypu EU