Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu: RPSL.11.01.02-IZ.01-24-055/16

Dodano: 27.05.2016

Instytucja Organizująca Konkurs opublikowała listę wniosków skierowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu: RPSL.11.01.02-IZ.01-24-055/16, dotyczących Poddziałania 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej RIT Subregionu Zachodniego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.

Listę wniosków znajdą Państwo w załączniku.

Logotypu EU