Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Lista wniosków zarejestrowanych w ramach działania 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa

Dodano: 09.11.2016

Informujemy, że 31 października 2016 r. został zakończony nabór nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-072/16 dla poddziałania 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa – RIT Subregionu Zachodniego. W ramach konkursu złożono 5 wniosków, których wartość całkowita to 63 237 211,67 PLN, a wartość dofinansowania to 28 977 683,44 PLN. Tym samym w naborze złożono wnioski na sumę większą niż wysokość środków europejskich zaplanowanych do kontraktacji w naborze.

Lista zarejestrowanych wniosków w ramach konkursu znajdą Państwo na stronie ogłoszenia o konkursie.

Logotypu EU