Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Lista wniosków zarejestrowanych w ramach działania 5.2 Gospodarka odpadami (azbest)

Dodano: 02.09.2016

Informujemy, że 31 sierpnia 2016 r. został zakończony nabór nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-067/16 dla Poddziałania 5.2.2. Gospodarka odpadami RIT Subregionu Zachodniego. W ramach konkursu złożono 5 wniosków, których wartość całkowita to 8 472 443,77 PLN, a wartość dofinansowania to 3 105 176,26 PLN, co stanowi ok. 42% środków europejskich zaplanowanych do kontraktacji w naborze.

Lista zarejestrowanych wniosków w ramach konkursu znajdą Państwo na stronie ogłoszenia o konkursie.

Logotypu EU