Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Lista wniosków złożonych w ramach naboru z 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT.

Dodano: 07.06.2017

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego opublikował listę  8 złożonych wniosków w ramach konkursu dotyczącego poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Subregion Zachodni nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-150/17, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.

Listę wniosków znajdą Państwo w załączniku oraz w ogłoszeniu naboru.

Źródło: rpo.slaskie.pl

Logotypu EU