Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Lista wniosków ocenionych pozytywnie i skierowanych do oceny merytorycznej

Dodano: 31.08.2016

Informujemy, że  26 sierpnia 2016 roku zakończono etap oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu RPSL.07.01.02-IP.02-24-014/16 w ramach poddziałania 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Zachodniego.

Listę wniosków ocenionych pozytywnie i skierowanych do oceny merytorycznej znajdą Państwo poniżej.

Lista projektów pozytywnie ocenionych na etapie oceny formalnej

Źródło: rpo.slaskie.pl

Logotypu EU