Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Można składać wnioski w konkursie nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-150/17

Dodano: 09.03.2017

Już od 10 kwietnia 2017 r. można składać wnioski w konkursie nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-150/17 dotyczącym Poddziałania 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT.

Logotypu EU