Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

nabór nr RPSL 05.01.02-IZ.01-24-164/17 z poddziałania 5.1.2. Gospodarka wodno – ściekowa

Dodano: 28.04.2017

Instytucja Zarządzająca RPO WSL 2014-2020 ogłosiła nabór nr RPSL 05.01.02-IZ.01-24-164/17 z poddziałania 5.1.2. Gospodarka wodno – ściekowa – RIT Subregionu Zachodniego.

Jakie typy projektów otrzymają dofinansowanie w konkursie?

  • Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych oraz budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej.
  • Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych.
  • Budowa instalacji do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych.
  • Budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę.

Kto otrzyma dofinansowanie?
Między innymi: jednostki samorządu terytorialnego, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych.

Jaki jest termin składania wniosków?
Od 28 maja do 28 sierpnia 2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursów przewidujemy na marzec 2018 roku, a budżet naboru to 13 655 419,48 zł.

Źródło: rpo.slaskie.pl

Logotypu EU