Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Nabór nr RPSL.12.01.02-IZ.01-24-009/15 dla Regionalnych Inwestycji Terytorialnych

Dodano: 29.06.2015

26 czerwca Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił nabór nr RPSL.12.01.02-IZ.01-24-009/15 dla Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w ramach osi priorytetowej XII. Infrastruktura edukacyjna.

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 27 lipca do 30 października za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego. Dofinansowanie będą mogły uzyskać projekty dotyczące infrastruktury edukacyjnej tj:

  • przebudowy, budowy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego wraz z zapewnieniem niezbędnego wyposażenia, w tym przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami znajdują się pod właściwymi ogłoszeniami o naborach na stronie RPO WSL 2014-2020, jak również w zakładce “Nabory” na stronie IP RIT RPO WSL.

Logotypu EU