Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RPSL.12.01.02-IZ.01-24-314/19

Dodano: 29.03.2019

Instrument terytorialny
RIT Subregionu Zachodniego
O┼Ť priorytetowa
12. Infrastruktura edukacyjna
Działanie
12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego
Poddziałanie:
12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT

Informacja dla projektodawców o zmianach w ogłoszeniu konkursu
Zarz─ůd Wojew├│dztwa ┼Ül─ůskiego┬áuchwa┼é─ů nr 1491/53/VI/2019 z dnia 03.07.2019 r.┬ázaktualizowa┼é┬ápakiety aplikacyjne┬áo nowe wzory um├│w/decyzji/porozumienia.
Data publikacji 26.07.2019 r.

Zarz─ůd Wojew├│dztwa ┼Ül─ůskiego z siedzib─ů w Katowicach ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice jako Instytucja Zarz─ůdzaj─ůca Regionalnym Programem Operacyjnym Wojew├│dztwa ┼Ül─ůskiego na lata 2014-2020 og┼éasza konkurs nr┬áRPSL.12.01.02-IZ.01-24-314/19┬áw ramach Osi Priorytetowej XII Infrastruktura edukacyjna, Dzia┼éania 12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego, Poddzia┼éania 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego ÔÇô RIT Subregionu Zachodniego

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski
2019-04-30 (od godziny 07:00:00)

Termin, do którego można składać wnioski
2019-06-06 (do godziny 12:00:00)
Wnioski z┼éo┼╝one po up┼éywie terminu zamkni─Öcia naboru nie b─Öd─ů rozpatrywane.
Termin rozstrzygni─Öcia konkursu
styczeń 2020 r.
Miejsce składania wniosków
Wype┼éniony wniosek o dofinansowanie nale┼╝y przes┼éa─ç w formie elektronicznej w┬áformacie PDF do Instytucji Organizuj─ůcej Konkurs
Urz─ůd Marsza┼ékowski Wojew├│dztwa ┼Ül─ůskiego
Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FR)
ul. D─ůbrowskiego 23, 40-037 Katowice

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie nale┼╝y z┼éo┼╝y─ç wy┼é─ůcznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomoc─ů Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014)┬áhttps://lsi.slaskie.pl
Wniosek o dofinansowanie nale┼╝y przes┼éa─ç w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizuj─ůcej Konkurs z wykorzystaniem

  1. Platformy e-Us┼éug Publicznych SEKAP dost─Öpnej pod adresem┬áwww.sekap.pl┬á(Katalog us┼éug ┬╗ Rozw├│j regionalny ┬╗ Regionalny Program Operacyjny Wojew├│dztwa ┼Ül─ůskiego na lata 2014-2020), lub
  2. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem epuap.gov.pl z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego

Kto i na co mo┼╝e dosta─ç dofinansowanie

Kto może składać wnioski?

  1. Jednostki samorz─ůdu terytorialnego, ich zwi─ůzki i┬ástowarzyszenia;
  2. Inne pa┼ästwowe lub samorz─ůdowe jednostki sektora finans├│w publicznych, kt├│rych ustawowym lub statutowym zadaniem jest pe┼énienie zada┼ä publicznych w zakresie edukacji;
  3. Organizacje pozarz─ůdowe;
  4. Osoby prawne i fizyczne b─Öd─ůce organami prowadz─ůcymi przedszkola, odzia┼éy przedszkolne przy szko┼éach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego[1];
  5. Ko┼Ťcio┼éy i zwi─ůzki wyznaniowe oraz osoby prawne ko┼Ťcio┼é├│w i innych zwi─ůzk├│w wyznaniowych

[1]┬áZgodnie z rozporz─ůdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 czerwca 2011 r. zmieniaj─ůcym rozporz─ůdzenie w┬ásprawie rodzaj├│w innych form wychowania przedszkolnego, warunk├│w tworzenia i organizowania tych form oraz┬ásposobu ich dzia┼éania (Dz. U. Nr 143, poz. 839) poprzez inne formy wychowania przedszkolnego rozumie si─Ö punkty przedszkolne i zespo┼éy wychowania przedszkolnego.

Na co mo┼╝na otrzyma─ç dofinansowanie?W ramach konkursu przewiduje si─Ö realizacj─Ö nast─Öpuj─ůcego typu projektu:

Przebudowa[2], budowa[3]┬áprzedszkoli, oddzia┼é├│w przedszkolnych w szko┼éach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego[4]┬áwraz z zapewnieniem niezb─Ödnego wyposa┼╝enia, w tym przystosowanie do potrzeb os├│b z niepe┼énosprawno┼Ťciami.

[2] Zgodnie z rozdz.1 art. 3 pkt. 6, 7a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.2017 poz. 1332 z późn. zm.).

[3]┬áBudowa nowych obiekt├│w jedynie w przypadku udokumentowania braku mo┼╝liwo┼Ťci wykorzystania/adaptacji┬á istniej─ůcych budynk├│w.

[4]┬áPoprzez inne formy wychowania przedszkolnego zgodnie z rozporz─ůdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28┬áczerwca 2011 r. zmieniaj─ůcym rozporz─ůdzenie w sprawie rodzaj├│w innych form wychowania przedszkolnego, warunk├│w tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich dzia┼éania (Dz. U. Nr 143, poz. 839) rozumie si─Ö punkty przedszkolne i zespo┼éy wychowania przedszkolnego

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
95,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN
1 567 215,00
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR
363 235,29
Data okre┼Ťlenia warto┼Ť─ç w PLN 2019-02-27 gdzie 1 EUR = 4,3146 PLN

Dodatkowe informacje

Kryteria wyboru projekt├│w

Za┼é─ůcznik nr 3 do SZOOP┬áw zakresie przedmiotu konkursu (wersja 15.0 przyj─Öta przez Zarz─ůd Wojew├│dztwa ┼Ül─ůskiego Uchwa┼é─ů nr 376/23/VI/2019 dnia 28 lutego 2019 r. wraz z aktualizacj─ů za┼é─ůcznika nr 3 do SZOOP przyj─Öt─ů przez Zarz─ůd Wojew├│dztwa Uchwa┼é─ů nr 606/30/VI/2019 z dnia 27 marca ┬á2019 roku)

┼Ürodki odwo┼éawcze przys┼éuguj─ůce Wnioskodawcy

Szczeg├│┼éowe informacje odno┼Ťnie procedury odwo┼éawczej dost─Öpne s─ů w Rozdziale 5.5 Regulaminu konkursu.

Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizuj─ůcej Konkurs
+48 32 77 40 172, +48 32 77 40 193, +48 32 77 40 194, +48 32 77 40 418, +48 32 77 40 305/306

Mail do pracownika Instytucji Organizuj─ůcej Konkurs
mailto:punktinformacyjny@slaskie.pl

Główny Punkt Informacyjny w Regionie
ul. D─ůbrowskiego 23, parter, sektor C
40-037 Katowice

Wnioskodawca zobowi─ůzany jest do zapoznania si─Ö z regulaminem i Instrukcj─ů u┼╝ytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawc├│w/beneficjent├│w RPO WSL 2014-2020.┬á
Pytania i odpowiedzi dotycz─ůce naboru znajdziesz w zak┼éadce:┬ácz─Östo zadawane pytania

Logotypu EU