Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

5.2.2. Gospodarka odpadami RIT RPSL.05.02.02-IZ.01-24-067/16

Dodano: 31.05.2016

Informujemy, 偶e nast膮pi艂a zmiana terminu rozstrzygni臋cia naboru聽z grudnia 2016 r. na stycze艅 2017 r.

30.11.2016 r.
Informujemy, 偶e nast膮pi艂a zmiana wzoru umowy/decyzji/porozumienia o dofinansowanie projektu.

31.08.2016 r.
Informujemy, 偶e nast膮pi艂a zmiana wzoru umowy/decyzji/porozumienia o dofinansowanie projektu.

NAB脫R ZAKO艃CZONY

Numer naboru: RPSL.05.02.02-IZ.01-24-067/16
Termin naboru: d聽2016-06-30[00:00]聽do聽2016-08-31[12:00]
O艣 priorytetowa: 5. Ochrona 艣rodowiska i efektywne wykorzystywanie zasob贸w
Dzia艂anie: 5.2. Gospodarka odpadami
Poddzia艂anie: 5.2.2. Gospodarka odpadami RIT
Poziom dofinansowania: 85,00 %
Bud偶et naboru [PLN] 7 481 540,00

Zarz膮d Wojew贸dztwa 艢l膮skiego pe艂ni膮cy funkcj臋 Instytucji Zarz膮dzaj膮cej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego na lata 2014-2020 og艂asza konkurs o聽dofinansowanie projekt贸w w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona 艣rodowiska i efektywne wykorzystywanie zasob贸w,聽Poddzia艂anie 5.2.2. Gospodarka odpadami RIT Subregionu Zachodniego

obejmuj膮cy typ projektu:

  1. Kompleksowe unieszkodliwianie odpad贸w zawieraj膮cych azbest

O dofinansowanie projektu mog膮 ubiega膰 si臋:

  1. Jednostki samorz膮du terytorialnego, ich zwi膮zki i stowarzyszenia;
  2. Podmioty, w kt贸rych wi臋kszo艣膰 udzia艂贸w lub akcji posiadaj膮 jednostki samorz膮du terytorialnego lub ich zwi膮zki i stowarzyszenia;
  3. Jednostki zaliczane do sektora finans贸w publicznych (nie wymienione wy偶ej);
  4. Sp贸艂dzielnie i wsp贸lnoty mieszkaniowe;
  5. Towarzystwa budownictwa spo艂ecznego.

Wniosek o dofinansowanie nale偶y z艂o偶y膰 wy艂膮cznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomoc膮 Lokalnego Systemu Informatycznego
(LSI 2014) dost臋pnego pod adresem聽http://lsi.slaskie.pl

Wniosek o dofinansowanie nale偶y przes艂a膰 w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizuj膮cej Konkurs z wykorzystaniem:

a) Platformy Elektronicznych Us艂ug Publicznych SEKAP, dost臋pnej w sieci Internet pod adresem聽https://www.sekap.pl/聽(Katalog us艂ug 禄 Rozw贸j regionalny 禄 Regionalny Program Operacyjny Wojew贸dztwa 艢l膮skiego na lata 2014-2020),聽lub
b) Elektronicznej Platformy Us艂ug Administracji Publicznej ePUAP dost臋pnej pod adresem聽http://epuap.gov.pl/聽z wykorzystaniem聽Pisma og贸lnego do podmiotu publicznego.

Nab贸r wniosk贸w o dofinansowanie projekt贸w b臋dzie prowadzony聽od dnia 30 czerwca 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2016 roku (w ostatni dzie艅 naboru do godz. 12:00).聽Wnioski z艂o偶one po up艂ywie terminu zamkni臋cia naboru b臋d膮 pozostawione bez rozpatrzenia.

Ca艂kowita kwota 艣rodk贸w przeznaczona na dofinanswanie projekt贸w w konkursie: 7 481 540,00 PLN聽[1]聽tj.聽1聽705聽000EUR
Kwota 艣rodk贸w europejskich przeznaczona na dofinansowanie projekt贸w w konkursie: 7 481 540,00 PLN聽[2]聽tj.聽1聽705聽000EUR
Kwota wsparcia wk艂adu w艂asnego z bud偶etu

pa艅stwa聽(je艣li dotyczy)

Nie dotyczy

5% warto艣ci kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projekt贸w w konkursie zabezpiecza si臋 na procedur臋 odwo艂awcz膮 鈥撀374聽077,00 PLN

Warto艣膰 projektu:

(min/max je艣li dotyczy)

50聽000聽000 EUR
Poziom dofinansowania projektu:

(min/max je艣li dotyczy)

Max 85%
Kwota dofinansowania projektu:

(min/max je艣li dotyczy)

Wnioskowane dofinansowanie nie mo偶e przykroczy膰 alokacji przyznanej na konkurs
Poziom wk艂adu w艂asnego:

(min/max je艣li dotyczy)

Min 15%

Szczeg贸艂owe informacje na temat konkursu znajduj膮 si臋 w Regulaminie konkursu nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-067/16,聽kt贸ry jest dost臋pny na stronie internetowej Instytucji Organizuj膮cej Konkurs pod adresem聽http://www.rpo.slaskie.pl聽oraz na portalu聽www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wszelkie pytania dotycz膮ce naboru nale偶y kierowa膰 na adres:聽punktinformacyjny@slaskie.pl, b膮d藕 skorzysta膰 z zak艂adki聽鈥瀋z臋sto zadawane pytania鈥.

Wi臋cej informacji mo偶na znale藕膰 na stronie www.rpo.slaskie.pl

Logotypu EU