Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

5.2.2. Gospodarka odpadami RIT RPSL.05.02.02-IZ.01-24-192/17

Dodano: 31.07.2017

27.07.2018 r.
Informujemy, 偶e z powodu z艂o偶ono艣ci proces贸w oceny wniosk贸w o dofinansowanie, termin rozstrzygni臋cia konkursu ulega zmianie z lipca 2018 r. na wrzesie艅 2018 r. Zmiana terminu wynika z przes艂anek niezale偶nych od Instytucji Organizuj膮cej Konkurs.

Numer naboru: RPSL.05.02.02-IZ.01-24-192/17
Termin naboru: od聽2017-08-31[07:00:00]聽do聽2017-12-29[12:00:00]
O艣 priorytetowa: 5. Ochrona 艣rodowiska i efektywne wykorzystywanie zasob贸w
Dzia艂anie: 5.2. Gospodarka odpadami
Poddzia艂anie: 5.2.2. Gospodarka odpadami RIT
Poziom dofinansowania: 85,00%
Bud偶et naboru [PLN] 8 072 910,00

Zarz膮d Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Katowicach, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, jako Instytucja Zarz膮dzaj膮ca Programem Operacyjnym Wojew贸dztwa 艢l膮skiego na lata 2014-2020 og艂asza konkurs nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-192/17 w ramach Osi Priorytetowej V. Ochrona 艣rodowiska i efektywne wykorzystanie zasob贸w, Dzia艂anie 5.2 Gospodarka odpadami,聽Poddzia艂ania 5.2.2 Gospodarka odpadami RIT Subregionu Zachodniego聽RPO WSL 2014-2020

Informacje o naborze

Terminy

Termin, od kt贸rego mo偶na sk艂ada膰 wnioski 鈥 31-08-2017 r. (od godz. 07:00:00)

Termin, do kt贸rego mo偶na sk艂ada膰 wnioski – 29-12-2017 r. (do godz. 12:00:00)

Orientacyjny termin rozstrzygni臋cia konkursu 鈥 lipiec 2018 r.

Wnioski z艂o偶one po up艂ywie terminu zamkni臋cia naboru nie b臋d膮 rozpatrywane.

Miejsce i spos贸b sk艂adania wniosk贸w

Wniosek o dofinansowanie nale偶y z艂o偶y膰 wy艂膮cznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomoc膮 Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014)聽https://lsi.slaskie.pl

Wype艂niony wniosek o dofinansowanie nale偶y przes艂a膰 w formie elektronicznej w聽formacie PDF do Instytucji Organizuj膮cej Konkurs

Wydzia艂 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FR)

ul. D膮browskiego 23, 40-037 Katowice

z wykorzystaniem:

  1. Platformy e-Us艂ug Publicznych SEKAP dost臋pnej pod adresem聽https://www.sekap.pl/聽(Katalog us艂ug 禄 Rozw贸j regionalny 禄 Regionalny Program Operacyjny Wojew贸dztwa 艢l膮skiego na lata 2014-2020),聽lub
  2. Elektronicznej Platformy Us艂ug Administracji Publicznej ePUAP dost臋pnej pod adresem聽http://epuap.gov.pl/聽z wykorzystaniem聽Pisma og贸lnego do podmiotu publicznego.

Kto i na co mo偶e sk艂ada膰 wnioski?

Przedmiotem konkursu jest wyb贸r do dofinansowania projekt贸w, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona 艣rodowiska i efektywne wykorzystanie zasob贸w, Dzia艂anie 5.2 Gospodarka odpadami.

Kto mo偶e sk艂ada膰 wnioski?

  1. Jednostki samorz膮du terytorialnego, ich zwi膮zki i stowarzyszenia;
  2. Podmioty, w kt贸rych wi臋kszo艣膰 udzia艂贸w lub akcji posiadaj膮 jednostki samorz膮du terytorialnego lub ich zwi膮zki i stowarzyszenia;
  3. Jednostki zaliczane do sektora finans贸w publicznych (nie wymienione wy偶ej);
  4. Sp贸艂dzielnie i wsp贸lnoty mieszkaniowe;
  5. Towarzystwa budownictwa spo艂ecznego.

Na co mo偶na otrzyma膰 dofinansowanie?

Budowa/rozw贸j/modernizacja zak艂ad贸w odzysku i unieszkodliwiania odpad贸w komunalnych

Kryteria wyboru projekt贸w

Za艂膮cznik nr 3 do SZOOP聽w zakresie przedmiotu konkursu

Finanse

Ca艂kowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projekt贸w w konkursie: 8 072 910,00 PLN[1], tj. 1聽900聽000 EUR
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projekt贸w w konkursie (艣rodki UE):

(maksymalna kwota dofinansowania projektu 鈥 je艣li dotyczy/

minimalna kwota dofinansowania projektu – je艣li dotyczy)

8 072 910,00 PLN, tj. EUR 1 900聽000 EUR
Warunki i planowany zakres stosowania cross- financingu (%) max. 10% wszystkich wydatk贸w kwalifikowanych projektu
Kwota wsp贸艂finansowania z bud偶etu pa艅stwa nie dotyczy
Poziom dofinansowania projektu:

– 艣rodk贸w UE

– 艣rodk贸w BP聽(je艣li dotyczy)

(maksymalny poziom dofinansowania projektu 鈥 je艣li dotyczy/

minimalny poziom dofinansowania projektu- je艣li dotyczy)

Maksymalny poziom dofinansowania ca艂kowitego wydatk贸w kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85% b膮d藕 poziom wynikaj膮cy z luki w聽finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

Wnioskowane dofinansowanie w ramach projektu nie mo偶e przekroczy膰 alokacji przyznanej na konkurs.

Warto艣膰 projektu:

(minimalna warto艣膰 projektu-聽je艣li dotyczy/

maksymalna warto艣膰 projektu-je艣li dotyczy)

Maksymalna warto艣膰 projektu 鈥 ca艂kowite wydatki kwalifikowalne nie przekraczaj膮 8聽000聽000 PLN[2].
Warto艣膰 艣rodk贸w przeznaczonych na procedur臋 odwo艂awcz膮 w konkursie 10%, tj. 807 291,00 PLN
Warto艣膰 艣rodk贸w przeznaczonych na mechanizm racjonalnych usprawnie艅 w聽konkursie Nie dotyczy

Inne wa偶ne informacje

艢rodki odwo艂awcze przys艂uguj膮ce聽Wnioskodawcy

Szczeg贸艂owe informacje odno艣nie procedury odwo艂awczej dost臋pne s膮 w Rozdziale 5.2 Regulaminu konkursu.

Informacje na temat nabor贸w mo偶na uzyska膰:

pod numerem telefonu: +48 32 +48 32 77 40 172, +48 32 77 40聽193, +48 32 77 40 194, +48 32 77 40聽418, +48 32 77 40聽302

  • w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Regionie

Szczeg贸艂owe informacje na temat konkursu znajduj膮 si臋 w Regulaminie konkursu nr聽RPSL.05.02.02-IZ.01-24-192/17, kt贸ry jest dost臋pny na stronie internetowej Instytucji Organizuj膮cej Konkurs pod adresem聽http://www.rpo.slaskie.pl聽oraz na portalu聽www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Integraln膮 cz臋艣ci膮 Og艂oszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr聽RPSL.05.02.02-IZ.01-24-192/17.

Wnioskodawca zobowi膮zany jest do zapoznania si臋 z regulaminem i Instrukcj膮 u偶ytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawc贸w/beneficjent贸w RPO WSL 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi dotycz膮ce naboru znajdziesz w zak艂adce:聽cz臋sto zadawane pytania

Wi臋cej informacji mo偶na znale藕膰 na stronie www.rpo.slaskie.pl

Logotypu EU