Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych ÔÇô RIT RPSL.07.03.02-IP.02-24-040/17

Dodano: 29.08.2017
Numer naboru: RPSL.07.03.02-IP.02-24-040/17
Termin naboru: od 2017-09-29 [00:00:00] do 2017-10-31 [12:00:00]
O┼Ť priorytetowa: 7. Regionalny rynek pracy
Dzia┼éanie: 7.3. Wsparcie dla os├│b zamierzaj─ůcych rozpocz─ů─ç prowadzenie dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej
Poddzia┼éanie: 7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych ÔÇô RIT
Poziom dofinansowania: 100,00 %
Bud┼╝et naboru [PLN] 1 250 254,03

Wojew├│dzki Urz─ůd Pracy z siedzib─ů w Katowicach ul. Ko┼Ťciuszki 30, 40-048 Katowice jako Instytucja Po┼Ťrednicz─ůca Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew├│dztwa ┼Ül─ůskiego na lata 2014-2020 og┼éasza konkurs nr┬áRPSL.07.03.02-IP.02-24-040/17┬áw ramach Osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy,┬áDzia┼éania 7.3 Wsparcie dla os├│b zamierzaj─ůcych rozpocz─ů─ç prowadzenie dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej,┬áPoddzia┼éania 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych ÔÇô RIT Subregionu Zachodniego┬áWojew├│dztwa ┼Ül─ůskiego RPO WSL 2014-2020.

Informacje o naborze

Terminy

ermin, od kt├│rego mo┼╝na sk┼éada─ç wnioski – 29.09.2017 (od godziny 0:00)

Termin, do kt├│rego mo┼╝na sk┼éada─ç wnioski – 31.10.2017 (do godziny 12:00:00)

Termin rozstrzygni─Öcia konkursu ÔÇô KWIECIE┼â 2018 / II KWARTA┼ü 2018

Wnioski z┼éo┼╝one po up┼éywie terminu zamkni─Öcia naboru nie b─Öd─ů rozpatrywane.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie nale┼╝y z┼éo┼╝y─ç wy┼é─ůcznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomoc─ů Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014)┬áhttps://lsi.slaskie.pl

Wype┼éniony wniosek o dofinansowanie nale┼╝y przes┼éa─ç w formie elektronicznej w┬áformacie PDF do Instytucji Organizuj─ůcej Konkurs

Wojew├│dzki Urz─ůd Pracy w Katowicach
ul. Ko┼Ťciuszki 30, 40-048 Katowice

z wykorzystaniem:
a. Platformy e-Us┼éug Publicznych SEKAP dost─Öpnej pod adresem┬áhttps://www.sekap.pl/┬á(Katalog us┼éug ┬╗ Rozw├│j regionalny ┬╗ Regionalny Program Operacyjny Wojew├│dztwa ┼Ül─ůskiego na lata 2014-2020),┬álub
b. 
Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Kto i na co może składać wnioski?

Przedmiotem konkursu jest wyb├│r do dofinansowania projekt├│w spe┼éniaj─ůcych kryteria, kt├│re w┼Ťr├│d projekt├│w z wymagan─ů liczb─ů punkt├│w uzyska┼éy kolejno najwi─Öksz─ů liczb─Ö punkt├│w w┬áobszarze interwencji, zwi─ůzanych z rozpocz─Öciem dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej przez osoby powy┼╝ej 30 roku ┼╝ycia (od dnia 30 urodzin)[1]┬ábezrobotne i nieaktywne zawodowo na obszarach rewitalizowanych[2]RIT Subregionu Zachodniego Wojew├│dztwa ┼Ül─ůskiego.

Kto może składać wnioski?

 1. O dofinansowanie mog─ů wyst─Öpowa─ç wszystkie podmioty ÔÇô z wy┼é─ůczeniem os├│b fizycznych (nie dotyczy os├│b prowadz─ůcych dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů lub o┼Ťwiatow─ů na podstawie przepis├│w odr─Öbnych) oraz publicznych s┼éu┼╝b zatrudnienia.
 1. O dofinansowanie aplikowa─ç mog─ů wnioskodawcy, kt├│rych projekty b─Öd─ů realizowane na terenach rewitalizowanych[3]Subregionu Zachodniego.

Grup─Ö docelow─ů/ostatecznych odbiorc├│w wsparcia┬áw ramach Poddzia┼éania 7.3.2 stanowi─ů:

Osoby powy┼╝ej 30 roku ┼╝ycia (od dnia 30 urodzin) planuj─ůce rozpocz─ů─ç dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů tj. osoby bezrobotne nieaktywne zawodowo nale┼╝─ůce co najmniej do jednej
z poni┼╝szych, znajduj─ůcych si─Ö w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:

 • osoby powy┼╝ej 50 roku ┼╝ycia;
 • kobiety(szczeg├│lnie powracaj─ůce na rynek pracy po przerwie zwi─ůzanej z urodzeniem dziecka);
 • osoby z niepe┼énosprawno┼Ťciami;
 • osoby d┼éugotrwale bezrobotne;
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Z wy┼é─ůczeniem os├│b odbywaj─ůcych kar─Ö pozbawienia wolno┼Ťci.

Na co mo┼╝na otrzyma─ç dofinansowanie?

Niniejszy konkurs w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy RPO WSL na lata 2014-2020, Dzia┼éanie 7.3┬áWsparcie dla os├│b zamierzaj─ůcych rozpocz─ů─ç prowadzenie dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej,┬áPoddzia┼éanie 7.3.2┬áPromocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych ÔÇô RIT Subregionu Zachodniego Wojew├│dztwa ┼Ül─ůskiego, obejmuje nast─Öpuj─ůce typy operacji[4]:

 1. Bezzwrotne dotacje na rozpocz─Öcie dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej.
 2. Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla os├│b planuj─ůcych rozpocz─Öcie dzia┼éalno┼Ťci[5]
 3. Wsparcie pomostowe[6]

IOK okre┼Ťli┼éo warunki i procedury udzielania wsparcia bezzwrotnego na rozpocz─Öcie dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, bior─ůc pod uwag─Ö nast─Öpuj─ůce:

a) Obowi─ůzkowym elementem rekrutacji do projektu jest rozmowa z doradc─ů zawodowym, kt├│rej celem jest weryfikacja predyspozycji kandydata (w tym np. osobowo┼Ťciowych, poziomu motywacji) do samodzielnego za┼éo┼╝enia i prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej;

b) Wsparcie szkoleniowo-doradcze przed rozpocz─Öciem dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej ma za zadanie nabycie przez uczestnik├│w projektu kompetencji z zakresu zak┼éadania i prowadzenia firmy;

c) Wsparcie nie jest udzielane osobom, kt├│re posiada┼éy aktywny wpis do CEIDG, by┼éy zarejestrowane jako przedsi─Öbiorcy w KRS lub prowadzi┼éy dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů na podstawie odr─Öbnych przepis├│w w okresie 12 miesi─Öcy poprzedzaj─ůcych dzie┼ä przyst─ůpienia do projektu;

d) Wsparcie finansowe na rozpocz─Öcie w┼éasnej dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej mo┼╝e zosta─ç przyznane uczestnikowi projektu, o ile:

 • realizacja biznesplanu przygotowanego przez uczestnika projektu tego wymaga oraz
 • uczestnik projektu z┼éo┼╝y┼é o┼Ťwiadczenie o niekorzystaniu r├│wnolegle z innych ┼Ťrodk├│w publicznych, w tym zw┼éaszcza ┼Ťrodk├│w Funduszu Pracy, Pa┼ästwowego Funduszu Rehabilitacji Os├│b Niepe┼énosprawnych, ┼Ťrodk├│w oferowanych w ramach PO WER, RPO oraz ┼Ťrodk├│w oferowanych w ramach Programu Rozwoju Obszar├│w Wiejskich;

e) Wsparcie finansowe na rozpocz─Öcie w┼éasnej dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej nie mo┼╝e przekroczy─ç 6-krotno┼Ťci przeci─Ötnego wynagrodzenia za prac─Ö, o kt├│rym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obowi─ůzuj─ůcego w dniu przyznania wsparcia rozumianym jako dzie┼ä podpisania umowy o przyznaniu wsparcia finansowego na rozpocz─Öcie dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej;

f) wsparcie finansowe na rozpocz─Öcie dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej mo┼╝e by─ç uzupe┼énione o wsparcie pomostowe w postaci specjalistycznych us┼éug doradczych w okresie pierwszych 12 miesi─Öcy prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej lub pomocy finansowej wyp┼éacanej miesi─Öcznie w kwocie nie wi─Ökszej ni┼╝ r├│wnowarto┼Ť─ç minimalnego wynagrodzenia za prac─Ö, o kt├│rym mowa w przepisach o┬áminimalnym wynagrodzeniu za prac─Ö, obowi─ůzuj─ůcego na dzie┼ä wyp┼éacenia wsparcia bezzwrotnego przez okres od 6 do 12 miesi─Öcy od dnia rozpocz─Öcia prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej;

g) W przypadku wniosku uczestnika o przed┼éu┼╝enie finansowego wsparcia pomostowego do 12 mies., projektodawca jest zobowi─ůzany zweryfikowa─ç poziom otrzymanej pomocy de minimis przez firm─Ö uczestnika w Systemie Udost─Öpniania Danych o Pomocy Publicznej (SUDOP);

h) dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcza rozpocz─Öta w ramach projektu jest prowadzona co najmniej przez okres 12 miesi─Öcy od dnia faktycznego rozpocz─Öcia dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS) lub pocz─ůwszy od innego terminu wskazanego przez IP w wytycznych;

i) finansowe wsparcie pomostowe po rozpocz─Öciu dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej mo┼╝e zosta─ç przeznaczone na pokrycie wydatk├│w koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, w tym m.in. koszt├│w ZUS, podatku oraz op┼éat administracyjnych zwi─ůzanych z prowadzon─ů dzia┼éalno┼Ťci─ů;

Instytucja Organizuj─ůca Konkurs opracowa┼éa Standard udzielania wsparcia na rzecz rozwoju przedsi─Öbiorczo┼Ťci uczestnik├│w projekt├│w w ramach Poddzia┼éania 7.3.2 RIT Subregionu Zachodniego Wojew├│dztwa ┼Ül─ůskiego, stanowi─ůcy za┼é─ůcznik nr 11 do niniejszego Regulaminu.

Kryteria wyboru projekt├│w

Za┼é─ůcznik nr 3 do SZOOP┬á(uchwalonego przez Zarz─ůd Wojew├│dztwa ┼Ül─ůskiego Uchwa┼é─ů nr 1684/211/V/2017 z dnia 16 sierpnia┬á 2017 roku) w zakresie przedmiotu konkursu.

Finanse[7]

Finansowanie ogółem (dofinansowanie + wkład prywatny): 294 225,88 EURO

1 250 254,03 PLN[8]

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: 294 225,88 EURO

1 250 254,03 PLN[9]

Poziom dofinansowania:

(maksymalny % poziom dofinansowania ca┼ékowitego wydatk├│w kwalifikowanych na poziomie projektu tj. ┼Ťrodki UE┬á + ewentualne wsp├│┼éfinansowanie krajowe lub z innych ┼║r├│de┼é przyznawane Wnioskodawcy przez w┼éa┼Ťciw─ů instytucj─Ö)

Co do zasady maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi: 95%, jednak┼╝e bez uwzgl─Ödnienia warto┼Ťci ┼Ťrodk├│w przeznaczonych na dotacje na rozpocz─Öcie dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, kt├│re s─ů finansowane w 100% z Bud┼╝etu Pa┼ästwa, zatem ostateczny poziom dofinansowania projektu b─Ödzie uzale┼╝niony od wysoko┼Ťci wniesionego wk┼éadu w┼éasnego i zostanie okre┼Ťlony
w umowie o dofinansowanie projektu.
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projekt├│w w konkursie (┼Ťrodki UE): 250 092 EURO

1 062 715,94 PLN[10]

Poziom dofinansowania projektu ze ┼Ťrodk├│w europejskich:

(maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatk├│w kwalifikowanych na poziomie projektu)

85%
Warunki i planowany zakres stosowania cross- financingu: Warto┼Ť─ç wydatk├│w w ramach cross-financingu nie mo┼╝e stanowi─ç wi─Öcej ni┼╝ 10% finansowania unijnego
Kwota współfinansowania krajowego: 44 133,88 EURO

187 538,10 PLN[11]

Poziom finansowania krajowego: 10%
Poziom wkładu własnego:

(Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych)

5% warto┼Ťci projektu pomniejszonej o warto┼Ť─ç ┼Ťrodk├│w przeznaczonych na rozpocz─Öcie dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej
Minimalna warto┼Ť─ç projektu[12] 100┬á000,00 PLN
Maksymalna warto┼Ť─ç projektu┬ánie mo┼╝e by─ç wy┼╝sza ni┼╝ warto┼Ť─ç alokacji przewidzianej na konkurs.

Inne wa┼╝ne informacje

Informacje na temat nabor├│w mo┼╝na uzyska─ç:

 • pod numerem telefonu: +48 32┬á757 33 11
 • za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej:┬áefs@wup-katowice.pl
 • w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Regionie

Szczeg├│┼éowe informacje na temat konkursu znajduj─ů si─Ö w Regulaminie konkursu
nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-040/17, kt├│ry jest dost─Öpny na stronie internetowej Instytucji Organizuj─ůcej Konkurs pod adresem┬áhttp://rpo.wup-katowice.pl,┬áhttp://www.rpo.slaskie.pl┬áoraz na portalu┬áwww.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Integraln─ů cz─Ö┼Ťci─ů Og┼éoszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr┬áRPSL.07.03.02-IP.02-24-040/17.

Wnioskodawca zobowi─ůzany jest do zapoznania si─Ö z regulaminem i Instrukcj─ů u┼╝ytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawc├│w/beneficjent├│w RPO WSL 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi dotycz─ůce naboru znajdziesz w zak┼éadce:┬ácz─Östo zadawane pytania

Wi─Öcej informacji mo┼╝na znale┼║─ç na stronie www.rpo.slaskie.pl –TUTAJ.

Za┼é─ůczniki:

Logotypu EU