Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

10.3.2. Rewitalizacja obszar├│w zdegradowanych – RIT RPSL.10.03.02-IZ.01-24-129/16

Dodano: 30.11.2016
Numer naboru: RPSL.10.03.02-IZ.01-24-129/16
Termin naboru: od 2016-12-30 [00:00] do 2017-02-28 [12:00]
O┼Ť priorytetowa: 10. Rewitalizacja oraz infrastruktura spo┼éeczna i zdrowotna
Działanie: 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Poddzia┼éanie: 10.3.2. Rewitalizacja obszar├│w zdegradowanych – RIT
Poziom dofinansowania: 85,00 %
Bud┼╝et naboru [PLN] 26 299 485,15

Zarz─ůd Wojew├│dztwa ┼Ül─ůskiego pe┼éni─ůcy funkcj─Ö Instytucji Zarz─ůdzaj─ůcej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew├│dztwa ┼Ül─ůskiego na lata 2014-2020 og┼éasza konkurs nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-129/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew├│dztwa ┼Ül─ůskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej┬áX REWITALIZACJA ORAZ INFRASTRUKTURA SPO┼üECZNA I ZDROWOTNA, Dzia┼éania┬á10.3 REWITALIZACJA OBSZAR├ôW ZDEGRADOWANYCH,┬áPoddzia┼éania 10.3.2 Rewitalizacja obszar├│w zdegradowanych ÔÇô RIT Subregionu Zachodniego

Instytucja Organizuj─ůca Konkurs
Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. D─ůbrowskiego 23, 40-037 Katowice

Informacje o naborze

Przedmiotem konkursu jest wyb├│r do dofinansowania projekt├│w, realizowanych w┬áramach Osi Priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura spo┼éeczna i zdrowotna, Dzia┼éanie 10.3 Rewitalizacja obszar├│w zdegradowanych, poddzia┼éanie 10.3.2 Rewitalizacja obszar├│w zdegradowanych ÔÇô RIT Subregionu Zachodniego.

Typ projektu:

W ramach konkursu przewiduje si─Ö realizacj─Ö nast─Öpuj─ůce typy projekt├│w:

 1. Roboty budowlane (za wyj─ůtkiem budowy nowych obiekt├│w) w obiektach poprzemys┼éowych/ powojskowych/popegeerowskich/ pokolejowych wraz z zagospodarowaniem przyleg┼éego otoczenia.
 2. Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich, w tym roboty budowlane (za wyj─ůtkiem budowy nowych obiekt├│w) w obiektach wraz z zagospodarowaniem przyleg┼éego otoczenia.
 3. Roboty budowlane (za wyj─ůtkiem budowy nowych obiekt├│w) w zdegradowanych budynkach wraz z zagospodarowaniem przyleg┼éego otoczenia.

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania si─Ö o dofinansowanie realizacji projekt├│w w┬áramach konkursu s─ů:

 1. Jednostki samorz─ůdu terytorialnego, ich zwi─ůzki i stowarzyszenia;
 2. Podmioty, w kt├│rych wi─Ökszo┼Ť─ç udzia┼é├│w lub akcji posiadaj─ů jednostki samorz─ůdu terytorialnego lub ich zwi─ůzki i stowarzyszenia;
 3. Podmioty dzia┼éaj─ůce na zlecenie samorz─ůdu terytorialnego wybrane zgodnie z┬áprawem zam├│wie┼ä publicznych.
 4. Ko┼Ťcio┼éy i zwi─ůzki wyznaniowe oraz osoby prawne ko┼Ťcio┼é├│w i zwi─ůzk├│w wyznaniowych;
 5. Organizacje pozarz─ůdowe;
 6. Jednostki zaliczane do sektora finans├│w publicznych (niewymienione wy┼╝ej);
 7. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie;
 8. Instytucje kultury
 9. Przedsi─Öbiorcy.

Wymienione typy beneficjent├│w mog─ů realizowa─ç przedsi─Öwzi─Öcia w ramach projekt├│w partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o┬ázasadach realizacji program├│w w zakresie polityki sp├│jno┼Ťci finansowanych w┬áperspektywie finansowej 2014ÔÇô2020, jak r├│wnie┼╝ w ramach projekt├│w hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.

Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Nab├│r wniosk├│w o dofinansowanie projekt├│w b─Ödzie prowadzony od dnia 30.12.2016 r. (od godziny 0:00) do dnia 28.02.2017 r. (do godz. 12:00). Wnioski z┼éo┼╝one po up┼éywie terminu zamkni─Öcia naboru b─Öd─ů pozostawione bez rozpatrzenia.

Wniosek o dofinansowanie nale┼╝y z┼éo┼╝y─ç wy┼é─ůcznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomoc─ů Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dost─Öpnego pod adresem┬áhttp://lsi.slaskie.pl

Wniosek o dofinansowanie nale┼╝y przes┼éa─ç w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizuj─ůcej Konkurs z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Us┼éug Publicznych PeUP dost─Öpnej pod adresem┬áhttps://www.sekap.pl/┬á(Katalog us┼éug ┬╗ Rozw├│j regionalny ┬╗ Regionalny Program Operacyjny Wojew├│dztwa ┼Ül─ůskiego na lata 2014-2020),┬álub
b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Kryteria wyboru projekt├│w

IOK dokona oceny i wyboru projekt├│w w oparciu o kryteria wyboru projekt├│w przyj─Öte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarz─ůd Wojew├│dztwa ┼Ül─ůskiego uchwa┼é─ů nr 2051/147/V/2016 z dnia 13 pa┼║dziernika 2016 r., stanowi─ůce za┼é─ůcznik nr 3 do SZOOP RPO WSL.

Termin rozstrzygni─Öcia konkursu
Pa┼║dziernik 2017 r.

Finanse

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: 26 299 485,15 PLN[1]tj. 6 072 802,35 EUR
Kwota ┼Ťrodk├│w europejskich przeznaczona na dofinansowanie projekt├│w w konkursie:[EFRR/EFS] 23 531┬á118,29┬áPLN[2]┬átj.5┬á433┬á560,00┬áEUR
Kwota współfinansowania z budżetu państwa 2 768 366,86 PLN[3] tj. 639 242,35 EUR
Warto┼Ť─ç projektu: Maksymalnie 50 000 000 EUR wydatk├│w kwalifikowalnych
Poziom dofinansowania projektu: 95%, w tym 10% z bud┼╝etu pa┼ästwa w przypadku projekt├│w spe┼éniaj─ůcych ┼é─ůcznie kryteria:

1) s─ů projektami rewitalizacyjnymi,

2) nie s─ů obj─Öte pomoc─ů publiczn─ů, w tym rekompensat─ů

3) nie s─ů obj─Öte pomoc─ů de minimis

4) nie s─ů projektami generuj─ůcymi doch├│d w rozumieniu art. 61 rozporz─ůdzenia nr 1303/2013

W pozosta┼éych przypadkach 85%, b─ůd┼║ poziom wynikaj─ůcy z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.[4]

Kwota dofinansowania projektu:

 

Wnioskowane dofinansowanie w ramach projektu nie mo┼╝e przekroczy─ç alokacji przyznanej na konkurs.
 

Poziom wkładu własnego:*

5%15% (w przypadku projekt├│w nie otrzymuj─ůcych wsp├│┼éfinansowania z bud┼╝etu pa┼ästwa)

W pozosta┼éych przypadkach poziom wynikaj─ůcy z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

 

Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu

nie dotyczy

 

5% warto┼Ťci kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projekt├│w w konkursie zabezpiecza si─Ö na procedur─Ö odwo┼éawcz─ů ÔÇô┬á1┬á314 974,25 PLN.

Pytania i odpowiedzi

Szczeg├│┼éowe informacje na temat konkursu znajduj─ů si─Ö w┬áRegulaminie konkursu┬ánr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-129/16,┬ákt├│ry jest dost─Öpny na stronie internetowej Instytucji Organizuj─ůcej Konkurs pod adresem┬áwww.rpo.slaskie.pl┬áoraz na portalu┬áwww.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Informacje na temat nabor├│w mo┼╝na uzyska─ç:

 • pod numerem telefonu:┬á+48 32 77 40┬á172, +48 32 77 40┬á193, +48 32 77 40┬á194, +48 32 77 40┬á418, +48 32 77 40┬á308
 • za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej:┬ápunktinformacyjny@slaskie.pl

Integraln─ů cz─Ö┼Ťci─ů Og┼éoszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr┬áRPSL.10.03.02-IZ.01-24-129/16.

Wnioskodawca zobowi─ůzany jest do zapoznania si─Ö z regulaminem i zasadami dzia┼éania systemu informatycznego.

Pytania i odpowiedzi dotycz─ůce naboru znajdziesz w zak┼éadce:┬ácz─Östo zadawane pytania

Wi─Öcej informacji mo┼╝na znale┼║─ç na stronie www.rpo.slaskie.pl –TUTAJ.

Za┼é─ůczniki:

Logotypu EU