Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego ÔÇô RIT RPSL.11.02.02-IZ.01-24-132/16

Dodano: 30.11.2016

08.06.2017 r.
Informujemy, i┼╝ zmieni┼é si─Ö wz├│r minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie (za┼é─ůcznik 3 i 3a)

Numer naboru: RPSL.11.02.02-IZ.01-24-132/16
Termin naboru: od 2016-12-30 [00:00] do 2017-02-08 [12:00]
O┼Ť priorytetowa: 11. Wzmocnienie potencja┼éu edukacyjnego
Dzia┼éanie: 11.2. Dostosowanie oferty kszta┼écenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy ÔÇô kszta┼écenie zawodowe uczni├│w
Poddzia┼éanie: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego ÔÇô RIT
Poziom dofinansowania: 95,00 %
Bud┼╝et naboru [PLN] 10 283 629,25

Zarz─ůd Wojew├│dztwa ┼Ül─ůskiego z siedzib─ů w Katowicach (ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice) jako Instytucja Zarz─ůdzaj─ůca Regionalnym Programem Operacyjnym Wojew├│dztwa ┼Ül─ůskiego na lata 2014-2020, og┼éasza konkurs nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-132/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew├│dztwa ┼Ül─ůskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej XI┬áWzmocnienie potencja┼éu edukacyjnego,┬áDzia┼éania 11.2 Dostosowanie oferty kszta┼écenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy ÔÇô kszta┼écenie zawodowe uczni├│w,┬áPoddzia┼éania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego ÔÇô RIT Subregionu Zachodniego
Instytucja Organizuj─ůca Konkurs
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. D─ůbrowskiego 23, 40-037 Katowice

Informacje o naborze

Przedmiotem konkursu jest wyb├│r do dofinansowania projekt├│w, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencja┼éu edukacyjnego, Dzia┼éanie 11.2 Dostosowanie oferty kszta┼écenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy ÔÇô kszta┼écenie zawodowe uczni├│w, Poddzia┼éanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego ÔÇô RIT Subregionu Zachodniego.

Typy projekt├│w:

1. Poprawa jako┼Ťci edukacji w szko┼éach i plac├│wkach prowadz─ůcych kszta┼écenie zawodowe we wsp├│┼épracy z otoczeniem, w szczeg├│lno┼Ťci z pracodawcami, poprzez:

a) doskonalenie umiej─Ötno┼Ťci i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktor├│w praktycznej nauki zawodu;

b) podnoszenie umiej─Ötno┼Ťci oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczni├│w i wzmacnianie ich zdolno┼Ťci do zatrudnienia;

c) rozw├│j wsp├│┼épracy szk├│┼é lub plac├│wek prowadz─ůcych kszta┼écenie zawodowe z ich otoczeniem spo┼éeczno-gospodarczym;

d) rozw├│j doradztwa edukacyjno-zawodowego.

2. Realizacja dzia┼éa┼ä w zakresie stworzenia w szkole i plac├│wkach prowadz─ůcych kszta┼écenie zawodowe warunk├│w kszta┼écenia zawodu, odzwierciedlaj─ůcych naturalne warunki pracy.

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania si─Ö o dofinansowanie realizacji projekt├│w
w ramach konkursu s─ů wszystkie podmioty, kt├│re spe┼éniaj─ů kryteria okre┼Ťlone w regulaminie konkursu, z wy┼é─ůczeniem:

  1. os├│b fizycznych (nie dotyczy os├│b prowadz─ůcych dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů lub o┼Ťwiatow─ů na podstawie przepis├│w odr─Öbnych),
  2. podmiot├│w, o kt├│rych mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870);
  3. podmiot├│w, o kt├│rych mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywaj─ůcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769);
  4. podmiot├│w, o kt├│rych mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 pa┼║dziernika 2002 r. o odpowiedzialno┼Ťci podmiot├│w zbiorowych za czyny zabronione pod gro┼║b─ů kary (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 1541).

Jednocze┼Ťnie o dofinansowanie aplikowa─ç mog─ů wnioskodawcy, kt├│rych projekty b─Öd─ů realizowane na terenie Subregionu Zachodniego.

Ponadto zaznacza si─Ö, ┼╝e warunkiem ubiegania si─Ö o dofinansowanie jest niezaleganie z uiszczaniem podatk├│w, jak r├│wnie┼╝ z op┼éacaniem sk┼éadek na ubezpieczenie spo┼éeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Pa┼ästwowy Fundusz Rehabilitacji Os├│b Niepe┼énosprawnych i innych nale┼╝no┼Ťci wymaganych odr─Öbnymi przepisami. Powy┼╝szy zapis jest integraln─ů cz─Ö┼Ťci─ů Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (punkt G ÔÇô O┼Ťwiadczenia Beneficjenta – wniosku o dofinansowanie projektu).

Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 30 grudnia 2016 r. (od godz. 0:00) do dnia 8 lutego 2017 r. (do godz. 12:00).

Wnioski z┼éo┼╝one po up┼éywie terminu zamkni─Öcia naboru b─Öd─ů pozostawione bez rozpatrzenia.

Wniosek o dofinansowanie nale┼╝y z┼éo┼╝y─ç wy┼é─ůcznie w formie elektronicznej┬á na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomoc─ů Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dost─Öpnego pod adresem┬áhttps://lsi.slaskie.pl

Wniosek o dofinansowanie nale┼╝y przes┼éa─ç w formie elektronicznej w formacie pdf do Instytucji Organizuj─ůcej Konkurs z wykorzystaniem:

a)┬áPlatformy e-Us┼éug┬á Publicznych PeUP dost─Öpnej pod adresem┬áhttps://www.sekap.pl/(Katalog us┼éug ┬╗ Rozw├│j regionalny ┬╗ Regionalny Program Operacyjny Wojew├│dztwa ┼Ül─ůskiego na lata 2014-2020),┬álub

b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Kryteria wyboru projekt├│w

IOK dokona oceny i wyboru projekt├│w w oparciu o kryteria wyboru projekt├│w przyj─Öte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarz─ůd Wojew├│dztwa ┼Ül─ůskiego uchwa┼é─ů 2051/147/V/2016 z dnia 13 pa┼║dziernika 2016 r., stanowi─ůce za┼é─ůcznik nr 3 do SZOOP RPO WSL.

Termin rozstrzygni─Öcia konkursu

Czerwiec 2017 roku

Finanse

Ca┼ékowita kwota ┼Ťrodk├│w przeznaczona na dofinansowanie projekt├│w w konkursie: 9┬á769┬á447,84 PLN[1]

2 255 858,83 EUR

Kwota ┼Ťrodk├│w europejskich przeznaczona na dofinansowanie projekt├│w w konkursie: 8┬á741┬á084,88 PLN[2]

2 018 400,00 EUR

Kwota współfinansowania z budżetu państwa: 1 028 362,91 PLN[3]

237 458,82 EUR

Warto┼Ť─ç projektu: Minimalna warto┼Ť─ç projektu wynosi 100┬á000,00 PLN

Maksymalna warto┼Ť─ç projektu nie mo┼╝e by─ç wy┼╝sza ni┼╝ warto┼Ť─ç alokacji przewidzianej na konkurs.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 95 % dofinansowania
Minimalny poziom wk┼éadu w┼éasnego: 5% warto┼Ťci wydatk├│w kwalifikowanych
Warunki i planowany zakres stosowania┬ácross-financingu do 10% warto┼Ťci wszystkich wydatk├│w kwalifikowanych projektu
5% warto┼Ťci kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projekt├│w w konkursie zabezpiecza si─Ö na procedur─Ö odwo┼éawcz─ů 488┬á472,39 PLN

Pytania i odpowiedzi

Szczeg├│┼éowe informacje na temat konkursu znajduj─ů si─Ö w┬áRegulaminie konkursu┬ánr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-132/16,┬ákt├│ry jest dost─Öpny na stronie internetowej Instytucji Organizuj─ůcej Konkurs pod adresem┬áwww.rpo.slaskie.pl┬áoraz na portalu┬áwww.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Informacje na temat nabor├│w mo┼╝na uzyska─ç:

  • pod numerem telefonu: +48 32 77 40┬á172

Odpowiedzi na najcz─Ö┼Ťciej zadawane pytania b─Öd─ů zamieszczane w zak┼éadce┬áÔÇ×Cz─Östo zadawane pytaniaÔÇŁ.

Integraln─ů cz─Ö┼Ťci─ů Og┼éoszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr┬áRPSL.11.02.02-IZ.01-24-132/16.

Wnioskodawca zobowi─ůzany jest do zapoznania si─Ö z regulaminem i zasadami dzia┼éania systemu informatycznego.

Wi─Öcej informacji mo┼╝na znale┼║─ç na stronie www.rpo.slaskie.pl

Logotypu EU