Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

12.2.2. Infrastruktura kszta┼écenia zawodowego – RIT RPSL.12.02.02-IZ.01-24-119/16

Dodano: 28.10.2016

29.11.2017 r.
IZ RPO WSL 2014-2020 informuje, i┼╝ okre┼Ťlony w Regulaminie termin rozstrzygni─Öcia konkursu ulega zmianie z miesi─ůca┬álistopad 2017┬ána miesi─ůc┬ágrudzie┼ä┬á 2017 r.┬áWyd┼éu┼╝enie terminu wynika ze z┼éo┼╝ono┼Ťci proces├│w oceny wniosk├│w o dofinansowanie, w tym przes┼éanek niezale┼╝nych od Instytucji Organizuj─ůcej Konkurs.

26.04.2017 r.
Informujemy, ┼╝e dla zachowania jednolito┼Ťci podej┼Ťcia w poszczeg├│lnych Instytucjach Organizuj─ůcych Konkurs (IOK), Zarz─ůd Wojew├│dztwa ┼Ül─ůskiego podj─ů┼é 25 kwietnia 2017 r. uchwa┼é─Ö nr 829/189/V/2017 o zmianie terminu z┼éo┼╝enia wniosk├│w,┬á przez wskazanie jako terminu zako┼äczenia naboru godz. 12.00.00 (z dok┼éadno┼Ťci─ů do sekundy), w ustalonej dla ka┼╝dego z nabor├│w dacie dziennej.┬á Aktualny Regulamin naboru znajduje si─Ö w za┼é─ůczniku do niniejszego og┼éoszenia.

30.11.2016 r.
Informujemy, ┼╝e nast─ůpi┼éa zmiana wzoru umowy/decyzji/porozumienia o dofinansowanie projektu.

Numer naboru: RPSL.12.02.02-IZ.01-24-119/16
Termin naboru: od 2016-11-29 [00:00:00] do 2017-04-27 [12:00:00]
O┼Ť priorytetowa: 12. Infrastruktura edukacyjna
Działanie: 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego
Poddzia┼éanie: 12.2.2. Infrastruktura kszta┼écenia zawodowego – RIT
Poziom dofinansowania: 85,00 %
Bud┼╝et naboru [PLN] 6 614 996,79

Zarz─ůd Wojew├│dztwa ┼Ül─ůskiego pe┼éni─ůcy funkcj─Ö Instytucji Zarz─ůdzaj─ůcej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew├│dztwa ┼Ül─ůskiego na lata 2014-2020 og┼éasza konkurs nr RPSL.12.02.02-IZ.01-24-119/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew├│dztwa ┼Ül─ůskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej XII INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA, Dzia┼éania 12.2 Infrastruktura kszta┼écenia zawodowego,┬áPoddzia┼éania 12.2.2 Infrastruktura kszta┼écenia zawodowego ÔÇô RIT Subregionu Zachodniego

Instytucja Organizuj─ůca Konkurs
Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. D─ůbrowskiego 23, 40-037 Katowice

Informacje o naborze

Przedmiotem konkursu jest wyb├│r do dofinansowania projekt├│w, realizowanych w┬áramach Osi Priorytetowej XII Infrastruktura Edukacyjna, Dzia┼éania 12.2 Infrastruktura kszta┼écenia zawodowego, Poddzia┼éania 12.2.2 Infrastruktura kszta┼écenia zawodowego ÔÇô RIT Subregionu Zachodniego.

Typ projektu:┬áW ramach konkursu przewiduje si─Ö realizacj─Ö nast─Öpuj─ůcych typ├│w projektu:

1. Przebudowa, budowa[1], remont laboratoriów, sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zapewnieniem wyposażenia, w tym przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania si─Ö o dofinansowanie realizacji projekt├│w w┬áramach konkursu s─ů:

  1. Jednostki samorz─ůdu terytorialnego, ich zwi─ůzki i stowarzyszenia;
  2. Inne pa┼ästwowe lub samorz─ůdowe jednostki sektora finans├│w publicznych, kt├│rych ustawowym lub statutowym zadaniem jest pe┼énienie zada┼ä publicznych w zakresie kszta┼écenia ustawicznego;
  3. Inne pa┼ästwowe lub samorz─ůdowe jednostki sektora finans├│w publicznych, kt├│rych ustawowym lub statutowym zadaniem jest pe┼énienie zada┼ä publicznych w zakresie edukacji;
  4. Organizacje pozarz─ůdowe;
  5. Podmioty prowadz─ůce plac├│wki kszta┼écenia ustawicznego;
  6. Osoby prawne i fizyczne b─Öd─ůce organami prowadz─ůcymi szko┼éy ponadgimnazjalne (wy┼é─ůcznie w zakresie kszta┼écenia zawodowego);
  7. Ko┼Ťcio┼éy i zwi─ůzki wyznaniowe oraz osoby prawne ko┼Ťcio┼é├│w i innych zwi─ůzk├│w wyznaniowych.

Wymienione typy beneficjent├│w mog─ů realizowa─ç przedsi─Öwzi─Öcia w ramach projekt├│w partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o┬ázasadach realizacji program├│w w zakresie polityki sp├│jno┼Ťci finansowanych w┬áperspektywie finansowej 2014ÔÇô2020, jak r├│wnie┼╝ w ramach projekt├│w hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.

Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Nab├│r wniosk├│w o dofinansowanie projekt├│w b─Ödzie prowadzony od dnia 29.11.2016 r. (od godziny 0:00) do dnia 27.04.2017 r. (do godz. 12:00). Wnioski z┼éo┼╝one po up┼éywie terminu zamkni─Öcia naboru b─Öd─ů pozostawione bez rozpatrzenia.

Wniosek o dofinansowanie nale┼╝y z┼éo┼╝y─ç wy┼é─ůcznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomoc─ů Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dost─Öpnego pod adresem┬áhttp://lsi.slaskie.pl

Wniosek o dofinansowanie nale┼╝y przes┼éa─ç w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizuj─ůcej Konkurs z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Us┼éug Publicznych PeUP dost─Öpnej pod adresem┬áhttps://www.sekap.pl/┬á(Katalog us┼éug ┬╗ Rozw├│j regionalny ┬╗ Regionalny Program Operacyjny Wojew├│dztwa ┼Ül─ůskiego na lata 2014-2020),┬álub
b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Kryteria wyboru projekt├│w

IOK dokona oceny i wyboru projekt├│w w oparciu o kryteria wyboru projekt├│w przyj─Öte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarz─ůd Wojew├│dztwa ┼Ül─ůskiego uchwa┼é─ů nr 2051/147/V/2016 z dnia 13 pa┼║dziernika 2016 r., stanowi─ůce za┼é─ůcznik nr 3 do SZOOP RPO WSL.

Termin rozstrzygni─Öcia konkursu
Listopad 2017 r.

Finanse

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: 6 614 996,79 PLN[2] tj. 1 536 049,41EUR
Kwota ┼Ťrodk├│w europejskich przeznaczona na dofinansowanie projekt├│w w konkursie:┬á[EFRR/EFS] 5 918 681,34 PLN[3]┬átj.┬á1 374 360 EUR
Kwota współfinansowania z budżetu państwa (jeżeli dotyczy)* 696 315,45 PLN[4] tj. 161 689,41 EUR
Warto┼Ť─ç projektu:*

(minimalna warto┼Ť─ç projektu- je┼Ťli dotyczy/

maksymalna warto┼Ť─ç projektu-je┼Ťli dotyczy)

Maksymalnie 50 000 000 EUR wydatk├│w kwalifikowalnych
Poziom dofinansowania projektu:┬á(maksymalny poziom dofinansowania projektu ÔÇô je┼Ťli dotyczy/

minimalny poziom dofinansowania projektu- je┼Ťli dotyczy)

Maksymalny poziom dofinansowania projektu┬á95%, w tym 10% z bud┼╝etu pa┼ästwa w przypadku projekt├│w spe┼éniaj─ůcych ┼é─ůcznie kryteria:

1) s─ů projektami rewitalizacyjnymi,

2) nie s─ů obj─Öte pomoc─ů publiczn─ů, w tym rekompensat─ů

3) nie s─ů obj─Öte pomoc─ů de minimis

4) nie s─ů projektami generuj─ůcymi doch├│d w rozumieniu art. 61 rozporz─ůdzenia nr 1303/2013

W pozosta┼éych przypadkach 85%, b─ůd┼║ poziom wynikaj─ůcy z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

Kwota dofinansowania projektu:*

(maksymalna kwota dofinansowania projektu ÔÇô je┼Ťli dotyczy/

minimalna kwota dofinansowania projektu – je┼Ťli dotyczy)

Wnioskowane dofinansowanie w ramach projektu nie mo┼╝e przekroczy─ç alokacji przyznanej na konkurs.
Poziom wkładu własnego:*

(minimalny poziom wk┼éadu w┼éasnego ÔÇô je┼Ťli dotyczy,

maksymalny poziom wk┼éadu w┼éasnego – je┼Ťli dotyczy)

5%

15% (w przypadku projekt├│w nie otrzymuj─ůcych wsp├│┼éfinansowania z bud┼╝etu pa┼ästwa)

W pozosta┼éych przypadkach poziom wynikaj─ůcy z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

Warunki i planowany zakres stosowania┬ácross-financingu(je┼Ťli dotyczy) nie dotyczy

5% warto┼Ťci kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projekt├│w w konkursie zabezpiecza si─Ö na procedur─Ö odwo┼éawcz─ů ÔÇô┬á330┬á749,83 PLN

Pytania i odpowiedzi

Szczeg├│┼éowe informacje na temat konkursu znajduj─ů si─Ö w Regulaminie konkursu nr RPSL.12.02.02-IZ.01-24-119/16, kt├│ry jest dost─Öpny na stronie internetowej Instytucji Organizuj─ůcej Konkurs pod adresem┬áhttp://www.rpo.slaskie.pl┬áoraz na portalu┬áwww.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Informacje na temat nabor├│w mo┼╝na uzyska─ç:

  • pod numerem telefonu: +48 32 77 40 172, +48 32 77 40 193, +48 32 77 40 194, +48 32 77 40 418, +48 32 77 40 305, +48 32 77 40 306
  • za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej:┬ápunktinformacyjny@slaskie.pl

Integraln─ů cz─Ö┼Ťci─ů Og┼éoszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr┬áRPSL.12.02.02-IZ.01-24-119/16.

Wnioskodawca zobowi─ůzany jest do zapoznania si─Ö z regulaminem i zasadami dzia┼éania systemu informatycznego.
Pytania i odpowiedzi dotycz─ůce naboru znajdziesz w zak┼éadce:┬ácz─Östo zadawane pytania

Wi─Öcej informacji mo┼╝na znale┼║─ç na stronie www.rpo.slaskie.pl

Logotypu EU