Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Nadu┼╝ycia

POLITYKA ZWALCZANIA NADU┼╗Y─ć FINANSOWYCH

Nadu┼╝ycie finansowe ÔÇô zgodnie z art. 1 Konwencji sporz─ůdzonej na mocy art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ochrony interes├│w finansowych Wsp├│lnot Europejskich jest to jakiekolwiek umy┼Ťlne dzia┼éanie lub zaniechanie naruszaj─ůce interesy finansowe Wsp├│lnot Europejskich:

a) w odniesieniu do wydatk├│w, jakimkolwiek umy┼Ťlnym dzia┼éaniu lub zaniechaniu dotycz─ůcym:

  • wykorzystaniu lub przedstawieniu fa┼észywych, nie┼Ťcis┼éych lub niekompletnych o┼Ťwiadcze┼ä lub dokument├│w, kt├│re ma na celu sprzeniewierzenie lub bezprawne zatrzymanie ┼Ťrodk├│w z bud┼╝etu og├│lnego Wsp├│lnot Europejskich lub bud┼╝et├│w zarz─ůdzanych przez Wsp├│lnoty Europejskie lub w ich imieniu;
  • nieujawnieniu informacji z naruszeniem szczeg├│lnego obowi─ůzku, w tym samym celu;
  • niew┼éa┼Ťciwym wykorzystaniu takich ┼Ťrodk├│w do cel├│w innych ni┼╝ te, na kt├│re zosta┼éy pierwotnie przyznane;

b) w odniesieniu do przychod├│w, jakimkolwiek umy┼Ťlnym dzia┼éaniu lub zaniechaniu dotycz─ůcym:

  • wykorzystania lub przedstawienia fa┼észywych, nie┼Ťcis┼éych lub niekompletnych o┼Ťwiadcze┼ä lub dokument├│w, kt├│re ma na celu bezprawne zmniejszenie ┼Ťrodk├│w bud┼╝etu og├│lnego Wsp├│lnot Europejskich lub bud┼╝et├│w zarz─ůdzanych przez lub w┬áimieniu Wsp├│lnot Europejskich;
  • nieujawnienia informacji z naruszeniem szczeg├│lnego obowi─ůzku, w tym samym celu;
  • niew┼éa┼Ťciwego wykorzystania korzy┼Ťci uzyskanej zgodnie z prawem, w tym samym celu.

Nadu┼╝yciem jest wszelkie dzia┼éanie lub zaniechanie, ┼é─ůcznie z podaniem b┼é─Ödnych informacji, kt├│re w spos├│b ┼Ťwiadomy lub lekkomy┼Ťlny wprowadza w b┼é─ůd lub usi┼éuje wprowadzi─ç w b┼é─ůd stron─Ö w┬ácelu osi─ůgni─Öcia korzy┼Ťci finansowej lub innej albo unikni─Öcia zobowi─ůzania. Do najcz─Ö┼Ťciej identyfikowanych nadu┼╝y─ç finansowych nale┼╝─ů, m.in.: korupcja, konflikt interes├│w, nadu┼╝ycia finansowe wyst─Öpuj─ůce podczas zam├│wie┼ä publicznych oraz fa┼észerstwa.

IP RIT RPO WSL, w zakresie realizowanych zada┼ä, odpowiada za zapobieganie, wykrywanie i korygowanie wszelkich nieprawid┼éowo┼Ťci, w szczeg├│lno┼Ťci nadu┼╝y─ç finansowych.

DOKUMENTY DOTYCZ─äCE POLITYKI NADU┼╗Y─ć FINANSOWYCH:

 1. Wytyczne programowe w sprawie wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych ┼Ťrodk├│w zwalczania nadu┼╝y─ç finansowych oraz zarz─ůdzania ryzykiem nadu┼╝y─ç finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew├│dztwa ┼Ül─ůskiego na lata 2014-2020, przyj─Öte przez IZ RPO WSL.
 2. Zasady post─Öpowania w przypadku wyst─ůpienia podejrzenia nadu┼╝ycia finansowego i oszustwa w Biurze Zwi─ůzku Gmin i Powiat├│w Subregionu Zachodniego Wojew├│dztwa ┼Ül─ůskiego z siedzib─ů w Rybniku, przyj─Öte przez IP RIT RPO WSL.

JAK ZG┼üOSI─ć NADU┼╗YCIE?

Je┼╝eli posiadaj─ů Pa┼ästwo wiedz─Ö o okoliczno┼Ťciach mog─ůcych ┼Ťwiadczy─ç o wyst─ůpieniu nadu┼╝ycia finansowego zwi─ůzanego z realizacj─ů RPO WSL, prosimy o przekazanie takiej informacji. Ka┼╝dy sygna┼é dotycz─ůcy mo┼╝liwo┼Ťci wyst─ůpienia nadu┼╝ycia finansowego jest szczeg├│┼éowo badany, co umo┼╝liwia podj─Öcie stosownych dzia┼éa┼ä zapobiegawczych lub koryguj─ůcych.

Urz─Ödnicy zatrudnieni w instytucjach europejskich maj─ů obowi─ůzek zg┼éaszania mo┼╝liwych przypadk├│w nadu┼╝y─ç finansowych lub korupcji, innej nielegalnej dzia┼éalno┼Ťci lub uchybie┼ä dotycz─ůcych etyki zawodowej, kt├│re mog─ů stanowi─ç powa┼╝ne niedope┼énienie obowi─ůzk├│w urz─Ödnika UE.

Wszelkie informacje nt. nadu┼╝y─ç finansowych mo┼╝na przekazywa─ç do IP RIT RPO WSL:

 • w formie pisemnej na adres Biura Zwi─ůzku, lub
 • w formie mailowej na adres: biuro@subregion.pl

Informacja mo┼╝e zosta─ç przekazana anonimowo.

W celu u┼éatwienia opisu sytuacji mo┼╝na uzupe┼éni─ç kr├│tk─ů notatk─Ö, kt├│rej wz├│r zamieszczono w┬áZA┼ü─äCZNIKU

Wszelkie informacje na temat nadu┼╝y─ç finansowych zwi─ůzanych z wdra┼╝aniem Programu Regionalnego mo┼╝na przekazywa─ç r├│wnie┼╝ do IZ RPO WSL:

 • w formie pisemnej na adres:

Urz─ůd Marsza┼ékowski Woj. ┼Ül─ůskiego, Wydzia┼é Rozwoju Regionalnego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

 • w formie mailowej na adres poczty elektronicznej:

naduzycia@slaskie.pl

Jednocze┼Ťnie mo┼╝na z┼éo┼╝y─ç zawiadomienie pisemne o podejrzeniu pope┼énienia przest─Öpstwa. Zawiadomienie pisemne powinno spe┼énia─ç wymogi formalne okre┼Ťlone w art. 119 Kodeksu post─Öpowania karnego, tj. zawiera─ç oznaczenie :

 1. Organu do kt├│rego jest skierowane zawiadomienie.
 2. Osoby wnosz─ůcej pismo: imi─Ö, nazwisko oraz adres.
 3. Opis sprawy, kt├│rej dotyczy zawiadomienie.
 4. Ewentualne za┼é─ůczniki (np. dokumenty potwierdzaj─ůce zaistnienie przest─Öpstwa ÔÇô faktury, umowy itp.).
 5. Dat─Ö i podpis osoby sk┼éadaj─ůcej zawiadomienie.

Zawiadomienie mo┼╝e zosta─ç wys┼éane poczt─ů tradycyjn─ů, poczt─ů elektroniczna, faksem lub dostarczone osobi┼Ťcie.

KONTAKT DO OLAF?

OLAF to Europejski Urz─ůd ds. zwalczania nadu┼╝y─ç finansowych. Jest odpowiedzialny za prowadzenie dochodzenia w sprawie nadu┼╝y─ç na szkod─Ö bud┼╝etu UE, korupcji oraz powa┼╝nych uchybie┼ä wewn─ůtrz instytucji europejskich i opracowuje polityk─Ö zwalczania nadu┼╝y─ç finansowych na potrzeby Komisji Europejskie.

Do OLAF mo┼╝na zg┼éosi─ç wszelkie przypadki podejrze┼ä wyst─ůpienia nadu┼╝y─ç finansowych, r├│wnie┼╝ anonimowo. Istotne jest, aby informacje przekazane do OLAF by┼éy w miar─Ö mo┼╝liwo┼Ťci dok┼éadne i szczeg├│┼éowe (o ile to mo┼╝liwe warto za┼é─ůczy─ç istotne dokumenty). Z OLAF mo┼╝na komunikowa─ç si─Ö w j─Özyku polskim.

Jak można zgłosić nadużycie do OLAF?

 1. Zg┼éoszenie online –┬áreport fraud online
 2. Zgłoszenie przez formularz kontaktowy (na stronie WWW)
 3. Zgłoszenie na adres korespondencyjny:

European Commission,
European Anti-Fraud Office (OLAF)
1049 Brussels, Belgium

Po szczegółowe informacje, przydatne dokumenty zapraszamy na stronę rpo.slaskie.pl

Logotypu EU