Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Nowe nabory na koniec lata

Dodano: 29.08.2019

Na przełomie września i października rozpoczniemy nabór wniosków do aż 23 nowo ogłoszonych konkursów z 15 działań.


30 września 2019 r. otwieramy nabory w ramach poddziałań:


1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Konkurs nr: RPSL.01.02.00-IP.01-24-021/19

Instytucja Organizująca Konkurs

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości


3.1.2. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT Subregionu Północnego

Konkurs nr: RPSL.03.01.02-IZ.01-24-342/19

Instytucja Organizująca Konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego  Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT Subregionu Południowego

Konkurs nr: RPSL.04.01.02-IZ.01-24-339/19

Instytucja Organizująca Konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego  Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


4.5.3. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

Konkurs nr: RPSL.04.05.03-IZ.01-24-335/19

Instytucja Organizująca Konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego  Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


5.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT Subregionu Centralnego
5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa – RIT Subregionu Południowego; RIT Subregionu Północnego; RIT Subregionu Zachodniego

Konkursy nr:
RPSL.05.01.01-IZ.01-24-329/19;
RPSL.05.01.02-IZ.01-24-330/19;
RPSL.05.01.02-IZ.01-24-331/19;
RPSL.05.01.02-IZ.01-24-341/19.

Instytucja Organizująca Konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego  Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


5.2.1. Gospodarka odpadami – ZIT Subregionu Centralnego

Konkursy nr:
RPSL.05.02.01-IZ.01-24-332/19;
RPSL.05.02.01-IZ.01-24-333/19.

Instytucja Organizująca Konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego  Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 latKonkurs nr: RPSL.08.01.03-IZ.01-24-338/19

Instytucja Organizująca Konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego  Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego


8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej

Konkursy nr:
RPSL.08.03.02-IZ.01-24-336/19
RPSL.08.03.02-IZ.01-24-337/19

Instytucja Organizująca Konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego  Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego


10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT Subregionu Południowego; RIT Subregionu Północnego

Konkursy nr:
RPSL.10.02.02-IZ.01-24-343/19;
RPSL.10.02.02-IZ.01-24-344/19.

Instytucja Organizująca Konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego  Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Północnego

Konkurs nr: RPSL.10.03.02-IZ.01-24-345/19

Instytucja Organizująca Konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego  Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Konkurs nr: RPSL.11.01.03-IZ.01-24-334/19

Instytucja Organizująca Konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego  Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego


11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego

Konkurs nr: RPSL.11.02.03-IZ.01-24-340/19

Instytucja Organizująca Konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego  Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego


12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT Subregionu Północnego

Konkurs nr: RPSL.12.01.02-IZ.01-24-346/19

Instytucja Organizująca Konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego  Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


7 października 2019 r. otwieramy nabory w ramach poddziałań:


9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Konkurs nr: RPSL.09.01.05-IZ.01-24-347/19

Instytucja Organizująca Konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego  Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego


9.2.5. Rozwój usług społecznych

Konkurs nr: RPSL.09.02.05-IZ.01-24-350/19

Instytucja Organizująca Konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego  Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego


9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych

Konkursy nr:
RPSL.09.02.06-IZ.01-24-348/19;
RPSL.09.02.06-IZ.01-24-349/19.

Instytucja Organizująca Konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Logotypu EU