Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Nowy nabór na aktywną integrację

Dodano: 03.09.2018

W dniu 29 sierpnia 2018 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłosiła konkurs o nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-281/18 w ramach Poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych.

Przejdź do naboru 

Logotypu EU