Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Nowy nabór na wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego

Dodano: 02.10.2018

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłosiła konkurs o nr RPSL.08.01.02-IZ.01-24-284/18 w ramach Poddziałania 8.1.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat.

Logotypu EU