Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Nowy nabór w ramach 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT.

Dodano: 07.06.2017

Od 7 lipca br. przyjmujemy wnioski w konkursie dotyczącym poddziałania 4.5.2 – Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregionu Zachodniego RPSL.04.05.02-IZ.01-24-168/17.

 

Jakie typy projektów otrzymają dofinansowanie w tych konkursach?

  1. Budowa, przebudowa liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego (np. zintegrowane węzły przesiadkowe, drogi rowerowe, parkingi Park&Ride i Bike&Ride, buspasy, budowa systemów miejskich wypożyczalni rowerów wraz z zakupem rowerów).
  2. Wdrażanie inteligentnych systemów transportowych (ITS).
  3. Zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego.

 

Kto otrzyma dofinansowanie?

  1. Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, których statutowym zadaniem jest wykonywanie ustawowych zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie transportu publicznego.
  2. Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, realizujące zadania z zakresu transportu publicznego, wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych.
  3. Podmioty, w których większość udziałów posiada jednostka samorządu terytorialnego lub związek JST, realizujące na podstawie statutu zadania publiczne z zakresu transportu publicznego.

 

Jaki jest termin składania wniosków?
Od 7.07.2017 r. (od godziny 0:00) do 29.09.2017 r. (do godz. 12:00:00)

Rozstrzygnięcie konkursów:
luty 2018 r.

Budżet naboru
20 192 419,39 PLN tj. 4 783 120 EUR

W konkursie maksymalny poziom dofinansowania wynosi 95%.

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

Logotypu EU