Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Nowy nabór w ramach 7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT.

Dodano: 29.08.2017

Od 29 września br. przyjmowane będą wnioski w konkursie dotyczącym poddziałania 7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Zachodniego – nabór nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-040/17.

Jakie typy projektów otrzymają dofinansowanie w tych konkursach?

  1. Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
  2. Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności
  3. Wsparcie pomostowe

Jaki jest termin składania wniosków?
Od 29.09.2017 r. (od godziny 0:00) do 31.10.2017 r. (do godz. 12:00:00)

Budżet naboru
1 250 254,03 PLN

Źródło: rpo.slaskie.pl

Logotypu EU