Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Nowy nabór wniosków z efektywności energetycznej w styczniu!

Dodano: 28.12.2018

30 stycznia 2019 r. otwieramy nabór dla poddziałania:

4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Zachodniego – nr konkursu: RPSL.04.03.02-IZ.01-24-298/19

Coraz więcej mieszkańców naszego regionu zdaje sobie sprawę z konsekwencji ogrzewania domów i mieszkań w tradycyjny sposób. To dobry czas na inwestycje w odnawialne źródła energii.

OZE – energia z natury

Głównym źródłem energii w Śląskiem (tak, jak i w całej Polsce) wciąż pozostają surowce nieodnawialne, takie jak węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny czy uran. Proces spalania większości z nich wiąże się z nieodwracalnymi zmianami w ekosystemie oraz zdrowiem wielu osób, które są szczególnie narażone na funkcjonowanie w zanieczyszczonym środowisku. Problem jest bardziej zauważalny w sezonie jesienno-zimowym, gdy smog nawiedza nasze miasta w wyniku ogrzewania domostw nieodpowiednim paliwem.

Odnawialne źródła energii (OZE) są jedną z możliwych odpowiedzi na nękające województwo śląskie problemy z zanieczyszczonym powietrzem. W coraz większej liczbie gmin i powiatów w naszym regionie powstaje infrastruktura służąca do produkcji i dystrybucji energii z odnawialnych źródeł. Dzisiaj ogłaszamy kolejny konkurs na dofinansowanie projektów, które będą czerpać energię z natury.

Złóż wniosek, zdobądź dotację

Od 30 stycznia do 11 kwietnia 2019 roku jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, podmioty wykonujące działalność leczniczą, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz towarzystwa budownictwa społecznego mogą składać swoje projekty budowy infrastruktury do produkcji odnawialnej energii. Na ten cel przeznaczymy ponad 14 mln zł, a każdy wybrany do dofinansowania projekt może otrzymać dotację w wysokości 95% jego całkowitej wartości!

Logotypu EU