Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Nowy nabór z zakresu gospodarki wodno-ściekowej

Dodano: 30.07.2018

30 sierpnia 2018 r. otwieramy nabór w ramach poddziałania 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa – RIT Subregionu Zachodniego – nr konkursu: RPSL.05.01.02-IZ.01-24-274/18.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

  1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
  2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia.
  3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  1. Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych oraz budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej.
  2. Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych.
  3. Budowa instalacji do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych.
  4. Budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę.

Logotypu EU