Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Ocena formalna – konkurs nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-040/17 RIT Zachodni

Dodano: 14.11.2017

W związku z zakończeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach procesu weryfikacji wymogów formalnych wniosków w ramach konkursu nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-040/17 RIT Subregionu Zachodniego publikujemy listę wniosków zakwalifikowanych do oceny formalnej.

Do etapu oceny formalnej zakwalifikowane zostały 3 wnioski o dofinansowanie złożone w odpowiedzi na konkurs z zakresu promocji samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych.

Lista wniosków oraz szczegółowy harmonogram znajdują się poniżej oraz w ogłoszeniu o naborze.

Lista wniosków spełniających wymogi formalne przekazanych do oceny formalnej
Szczegółowy harmonogram konkursu nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-040/17

Logotypu EU