Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Ocena formalno-merytoryczna w ramach poddziałania 7.1.2. RIT Subregionu Zachodniego

Dodano: 06.08.2018

W związku z zakończeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach etapu weryfikacji warunków formalnych wniosków w ramach konkursu nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-056/18 z poddziałania 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Zachodniego, publikujemy listę wniosków zakwalifikowanych do oceny formalno-merytorycznej.

Poniżej publikujemy listę wraz z harmonogramem konkursu.

Logotypu EU