Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Od 31 lipca 2017 r. przyjmujemy wnioski w konkursach

Dodano: 30.06.2017

Od 31 lipca 2017 r. przyjmujemy wnioski w konkursach dotyczących:

Wzrostu upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – nabór nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-170/17

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • Utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego,
  • Wydłużenie godzin pracy placówek wychowania przedszkolnego,
  • Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • Rozszerzenie ofert placówek wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz zajęcia na rzecz podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej.

Wsparcia szkolnictwa zawodowego – nabór nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-175/17

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • Poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem,
  • Realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu, odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

Logotypu EU