Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Ogłoszenie o naborze – wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych

Dodano: 17.02.2017

Informujemy, że 17 lutego 2017 r. zostało opublikowane ogłoszenie o naborze nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-104/17 Poddziałanie 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Zachodni.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Programy na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności uwzględniające specyfikę terytorium i zamieszkujących je społeczności z uwzględnieniem działań:

  • opartych o samopomoc i wolontariat,
  • środowiskowych,
  • prozatrudnieniowych,
  • edukacyjnych

Działania kulturalne mogą być realizowane wyłącznie jako wsparcie uzupełniające.

Do kiedy można składać wnioski?

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony do dnia 19 kwietnia 2017 r. (do godz. 12:00).

Logotypu EU